Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1897

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/1897, 18. oktoober 2017, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 269, 19.10.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1897/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1897,

18. oktoober 2017,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kandis 3. oktoobril 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2375 (2017) punkti 6 alusel neli laeva selliste laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) 2017/1509 XIV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1509 XIV lisas sätestatud piiravaid meetmeid.

Laevad, mis on loetellu kantud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2375 (2017) punktile 6:

1.   Nimi: PETREL 8

Lisateave

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Nimi: HAO FAN 6

Lisateave

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Nimi: TONG SAN 2

Lisateave

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Nimi: JIE SHUN

Lisateave

IMO: 8518780. MMSI: 514569000


Top