Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0192

Nõukogu otsus (EL) 2017/192, 8. november 2016, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta

OJ L 31, 4.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/192/oj

4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/192,

8. november 2016,

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut.

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2014/122/EL (2) kirjutati 4. märtsil 2016 alla ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, eeldusel et kõnealune protokoll sõlmitakse.

(2)

Protokoll tuleks sõlmida Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, (3) mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, kiidetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel esitama protokolli artiklis 6 sätestatud teate, et väljendada Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nõusolekut end protokolliga (4) siduda.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KAŽIMÍR


(1)  Nõusolek anti 14. septembril 2016 (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata)

(2)  Nõukogu 11. veebruari 2014. aasta otsus 2014/122/EL ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta (ELT L 69, 8.3.2014, lk 2).

(3)  Protokolli tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 31, 4.2.2017, lk 3).

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top