Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1683

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1683, 19. september 2016, millega muudetakse 253. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

C/2016/6056

OJ L 254, 20.9.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1683/oj

20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1683,

19. september 2016,

millega muudetakse 253. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

14. septembril 2016 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta kahte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse tegevdirektor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ all muudetakse järgmisi kandeid:

a)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Zoubair). Sünniaeg: 9.3.1986. Sünnikoht: Ariana, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: W342058 (Tuneesia pass, välja antud 14.3.2011, aegub 13.3.2016). Riiklik isikukood: 08705184 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 24.2.2011). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 171 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.4.2015.“ asendatakse järgmisega:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Zoubair). Sünniaeg: 9.3.1986. Sünnikoht: Ariana, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: W342058 (Tuneesia pass, välja antud 14.3.2011, aegub 13.3.2016). Riiklik isikukood: 08705184 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 24.2.2011). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 171 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Teadaolevalt tapeti õhurünnaku käigus Mosulis, Iraagis 2015. aasta juunis. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 10.4.2015.“

b)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Omar Al Tounisi). Sünniaeg: 3.5.1982. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: Z050399 (Tuneesia pass, välja antud 9.12.2003, aegus 8.12.2008). Riiklik isikukood: 04711809 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 13.11.2003). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 172 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.4.2015.“ asendatakse järgmisega:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Omar Al Tounisi). Sünniaeg: 3.5.1982. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: Z050399 (Tuneesia pass, välja antud 9.12.2003, aegus 8.12.2008). Riiklik isikukood: 04711809 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 13.11.2003). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 172 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Teadaolevalt tapeti Süürias 2015. aasta juunis. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 10.4.2015.“


Top