Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0118

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/118, 26. jaanuar 2015 , millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 20, 27.1.2015, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/118/oj

27.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 20/87


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/118,

26. jaanuar 2015,

millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/656/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu Côte d'Ivoire'i käsitleva resolutsiooniga 1572 (2004) moodustatud sanktsioonide komitee jättis 20. novembril 2014 ühe isiku välja nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse resolutsiooni punktides 9–12 ette nähtud meetmeid.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta nõukogu otsuse 2010/656/ÜVJP I lisas sätestatud isikute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/656/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 26. jaanuar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. DŪKLAVS


(1)  ELT L 285, 30.10.2010, lk 28.


LISA

Otsuse 2010/656/ÜVJP I lisast jäetakse välja järgmist isikut käsitlev kanne:

Alcide DJÉDJÉ


Top