EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0372

2014/372/EL: Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2014 , milles sätestatakse eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3781 all)

OJ L 180, 20.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/372/oj

20.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/18


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

11. juuni 2014,

milles sätestatakse eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 3781 all)

(2014/372/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 (1) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 13 lõike 1 kohaselt on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) aastateks 2014–2020 võetavate kulukohustuste tarvis olevad rahalised vahendid, mis on eraldatud meetmeteks eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega, 5 749 331 600 eurot jooksevhindades kooskõlas kõnealuse määruse II lisas sätestatud iga-aastase jaotusega.

(2)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 16 lõike 2 kohaselt on vaja sätestada eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist eraldatavate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. juuni 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Maria DAMANAKI


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


LISA

EUROOPA MERENDUS- JA KALANDUSFONDI KOGUVAHENDITE IGA-AASTANE JAOTUS LIIKMESRIIKIDE KAUPA AASTATEKS 2014–2020

(eurodes, jooksevhindades)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

BE

5 722 130

5 795 229

5 848 204

5 942 991

6 081 279

6 122 861

6 233 357

41 746 051

BG

12 071 289

12 225 498

12 337 253

12 537 214

12 828 942

12 916 663

13 149 763

88 066 622

CZ

4 263 975

4 318 446

4 357 922

4 428 555

4 531 602

4 562 588

4 644 927

31 108 015

DK

28 559 270

28 924 111

29 188 510

29 661 596

30 351 790

30 559 328

31 110 815

208 355 420

DE

30 100 054

30 484 577

30 763 242

31 261 850

31 989 281

32 208 016

32 789 256

219 596 276

EE

13 840 012

14 016 816

14 144 946

14 374 205

14 708 679

14 809 253

15 076 507

100 970 418

IE

20 231 798

20 490 256

20 677 561

21 012 701

21 501 645

21 648 669

22 039 349

147 601 979

EL

53 289 776

53 970 543

54 463 896

55 346 644

56 634 503

57 021 756

58 050 796

388 777 914

ES

159 223 336

161 257 387

162 731 468

165 369 007

169 216 972

170 374 037

173 448 682

1 161 620 889

FR

80 594 423

81 624 003

82 370 140

83 705 190

85 652 923

86 238 597

87 794 897

587 980 173

HR

34 629 786

35 072 176

35 392 777

35 966 420

36 803 321

37 054 974

37 723 684

252 643 138

IT

73 642 561

74 583 332

75 265 111

76 485 002

78 264 728

78 799 884

80 221 941

537 262 559

CY

5 443 762

5 513 306

5 563 703

5 653 880

5 785 440

5 824 999

5 930 119

39 715 209

LV

19 167 006

19 411 862

19 589 309

19 906 810

20 370 021

20 509 307

20 879 427

139 833 742

LT

8 694 653

8 805 725

8 886 220

9 030 247

9 240 371

9 303 555

9 471 451

63 432 222

HU

5 358 928

5 427 387

5 477 000

5 565 770

5 695 280

5 734 223

5 837 705

39 096 293

MT

3 101 540

3 141 162

3 169 876

3 221 253

3 296 208

3 318 746

3 378 637

22 627 422

NL

13 915 788

14 093 559

14 222 391

14 452 906

14 789 211

14 890 336

15 159 053

101 523 244

AT

954 693

966 888

975 727

991 541

1 014 613

1 021 551

1 039 987

6 965 000

PL

72 814 233

73 744 422

74 418 532

75 624 702

77 384 410

77 913 547

79 319 610

531 219 456

PT

53 797 969

54 485 229

54 983 288

55 874 453

57 174 593

57 565 539

58 604 393

392 485 464

RO

23 085 512

23 380 425

23 594 150

23 976 562

24 534 471

24 702 232

25 148 019

168 421 371

SI

3 400 584

3 444 026

3 475 509

3 531 839

3 614 022

3 638 734

3 704 400

24 809 114

SK

2 163 649

2 191 290

2 211 321

2 247 162

2 299 451

2 315 174

2 356 953

15 785 000

FI

10 197 069

10 327 335

10 421 739

10 590 653

10 837 087

10 911 188

11 108 097

74 393 168

SE

16 469 779

16 680 178

16 832 654

17 105 477

17 503 503

17 623 188

17 941 225

120 156 004

UK

33 327 114

33 752 863

34 061 403

34 613 468

35 418 887

35 661 073

36 304 629

243 139 437

Kokku

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


Top