Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0630

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 630/2014, 12. juuni 2014 , millega muudetakse 215. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 174, 13.6.2014, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/630/oj

13.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 630/2014,

12. juuni 2014,

millega muudetakse 215. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a, artikli 7a lõiget 1 ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

2. juunil 2014 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee lisada kolm isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Samal päeval otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada loetelust kaks isikut ja muuta kolme kirjet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmised kanded:

a)

„Al Mouakaoune Biddam (teiste nimedega a) Les Signataires par le Sang, b) Ceux Qui Signent avec le Sang, c) Those Who Sign in Blood). Aadress: Mali. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.6.2014.”

b)

„Al Moulathamoun (teiste nimedega a) Les Enturbannés, b) The Veiled. Aadress: a) Alžeeria, b) Mali, c) Niger). Muu teave: tegutseb Saheli/Sahara piirkonnas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.6.2014.”

c)

„Al Mourabitoun (teiste nimedega a) Les Sentinelles, b) The Sentinels). Aadress: Mali. Muu teave: tegutseb Saheli/Sahara piirkonnas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.6.2014.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmised kanded:

a)

„Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.”

b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri (teiste nimedega a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir). Tiitel: Mufti. Aadress: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistani hallatav Kashmir. Sünniaeg: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Sünnikoht: Bhimber, Samahani Valley, Pakistani hallatav Kashmir. Muu teave: a) endine tiitel: Maulana; b) teadaolevalt suri Pakistanis 11. juunil 2011. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.8.2010.”

3)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abu Mohammed Al-Jawlani (teiste nimedega a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih. Sünniaeg: vahemikus 1975–1979. Sünnikoht: Süüria. Kodakondsus: Süüria. Aadress: Süüria juunis 2013. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.7.2013.” asendatakse järgmisega:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (teiste nimedega a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih). Sünniaeg: vahemikus 1975–1979. Sünnikoht: Süüria. Kodakondsus: Süüria. Aadress: Süüria juunis 2013. Muu teave: organisatsiooni Al-Nusrah Front for the People of the Levant juht alates 2012. aasta jaanuarist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.7.2013.”

4)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Doku Khamatovich Umarov (teise nimega Умаров Доку Хаматович). Sünniaeg: 12.5.1964. Sünnikoht: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: a) Venemaa, b) NSVL (kuni aastani 1991). Muu teave: a) elas Venemaa Föderatsioonis 2010. aasta novembris; b) tema suhtes väljastati rahvusvaheline vahistamismäärus aastal 2000. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.3.2011.” asendatakse järgmisega:

„Doku Khamatovich Umarov (teise nimega Умаров Доку Хаматович). Sünniaeg: 12.5.1964. Sünnikoht: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: a) Venemaa, b) NSVL (kuni aastani 1991). Muu teave: a) elas Venemaa Föderatsioonis 2010. aasta novembris; b) tema suhtes väljastati rahvusvaheline vahistamismäärus aastal 2000; c) teadaolevalt suri 2014. aasta aprillis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.3.2011.”

5)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al-Qaida in Iraq (teiste nimedega a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Islamic State in Iraq and the Levant). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.10.2004.” asendatakse järgmisega:

„Al-Qaida in Iraq (teiste nimedega a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.10.2004.”


Top