Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1122

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1122/2013, 6. november 2013 , millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (KPN)]

OJ L 299, 9.11.2013, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1122/oj

9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1122/2013,

6. november 2013,

millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 53 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Kreeka taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1263/96 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Taotluses käsitletakse spetsifikaadi jaotiste „Kirjeldus” ja „Tootmismeetod” muutmist eelkõige selleks, et lisada veel üks kaubanduslik liik, so kivideta oliivid.

(3)

Komisjon on kõnealuse muudatuse läbi vaadanud ja leidnud, et see on õigustatud. Kuna muudatus on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kohaselt väike, võib komisjon selle heaks kiita ilma nimetatud määruse artiklites 50–52 sätestatud menetluskorda järgimata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaati muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Konsolideeritud koonddokument, millega on ette nähtud spetsifikaadi üksikasjad, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 163, 2.7.1996, lk 19.


I LISA

Kaitstud päritolunimetuse „Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”) spetsifikaadi järgmised muudatused on heaks kiidetud.

1.

Toote kirjeldus

Kirjeldust on muudetud, et toote „Konservolia Stylidas” valik hõlmaks ka terveid kivideta oliive. Turunõuete ja tarbijate muutuvate harjumuste tõttu on vaja turul saada olevaid tooteliike mitmekesistada.

Tervete ja kivideta oliivide omadused (maitse, värvus, lõhn) ei erine mingil moel tervete ja kividega oliivide „Konservolia Stylidas” omadustest, kuna kivid eemaldatakse alles siis, kui oliivid on omandanud lõplikud organoleptilised omadused ning seetõttu ei muutu seos toote geograafilise tootmispiirkonnaga. Lisaks on täpselt ühesugune ka tervete ja kividega ning tervete ja kivideta oliivide soolvesi, mis üldiselt võib muuta toote maitset.

2.

Tootmismeetod

Seda jagu on muudetud, et lisada oliivikivide eemaldamine. Terved kivideta enamasti rohelised oliivid „Konservolia Stylidas” on kääritatud nii, et oliividel on juba toote lõplikud füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Kivi eemaldatakse spetsiaalse seadme abil alati piki vilja peatelge (oliivikivi ei ole võimalik eemaldada külje pealt). Pärast seda pannakse need oliivid 7–9 % soolvette, nagu ka terved kividega oliivid „Konservolia Stylidas”. See ei muuda oliivide „Konservolia Stylidas” füüsikalisi, keemilisi ega organoleptilisi omadusi.


II LISA

Konsolideeritud koonddokument

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” („KONSERVOLIA STYLIDAS”)

EÜ nr: EL-PDO-0117-0345-1.1.2012

KGT ( ) KPN (X)

1.   Nimetus

„Κονσερβολιά Στυλίδας” („Konservolia Stylidas”)

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Kreeka

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6.

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Tegemist on sorti „Konservolia” kuuluvate tervete ja kividega või tervete ja kivideta lauaoliividega. Tootel on puuviljaline maitse ja kivi küljest lihtsasti eemaldatav ja hästi säiliv tugev viljaliha. Mustade oliivide värvus võib olla mustast kuni tindikarva ja roheliste oliivide oma rohelisest kuni õlgkollaseni. Vili kaalub keskmiselt 7 g. Kivi ja vilja omavaheline suhe on 6:1. Oliivil ei tohi olla oliivikärbse tekitatud kahjustusi ega muid muljumisjälgi ja see ei või sisaldada lisandeid. Oliivid liigitatakse suuruse järgi vastavalt rahvusvahelisele standardile järgmiselt:

Kaubanduslik nimetus

Oliivide arv kilogrammi kohta

Super super mamouth

70–90

Super mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra jumbo

161–180

Jumbο

181–200

Extra large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Five

321–350

Bullets

351–380

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

3.5.   Valmistamise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Oliive „Konservolia Stylidas” tuleb kasvatada ja töödelda määratletud geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Tootmispiirkond on Fthiótida prefektuuri Fthiótida maakonna valdade Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi ja Longitsi halduspiiridesse jääv ala.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Fthiótida maakonnas on pehme vahemereline kliima. Viimase viie aasta meteoroloogiaandmed on järgmised:

 

keskmine temperatuur: 16,5 °C

 

suhteline niiskus: 65–70 %

 

sademete hulk: 589 mm aastas

 

päikesepaiste: 210 tundi kuus

Tasasel maal või mäekülgedel on pinnas peamiselt liivsavi.

5.2.   Toote eripära

Toode on puuviljalise maitsega ning sel on kivi küljest lihtsasti eemaldatav ja hästi säiliv tugev viljaliha. Mustade oliivide värvus võib olla mustast kuni tindikarva ja roheliste oliivide oma rohelisest kuni õlgkollaseni. Tänu oma suurepärastele füüsikalistele, keemilistele ja organoleptilistele omadustele on lauaoliivid „Konservolia Stylidas” hästi tuntud nii Kreekas kui ka rahvusvahelisel turul. Nad on saanud mitmeid auhindu Kreekas ja rahvusvahelistel messidel.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Kõnealuses geograafilises piirkonnas kasvatatakse oliivisorti „Konservolia”, mida on seal kasvatatud alates ammustest aegadest ja millest saadud lauaoliividel on suurepärased füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Oliive „Konservolia Stylidas” kasvatatakse Fthiótida maakonnas, kus on mahedad talved ja jahedad suved. See konkreetne oliivisort sobib väga hästi sealse piirkonna mullastiku ja kliimaga, mis koos traditsiooniliste kasvatus-, koristus- ja töötlemismeetoditega tagavad lõpptoote silmapaistvad omadused.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 14.12.2012, lk 1).


Top