Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2013C0131

EFTA järelevalveameti otsus nr 131/13/COL, 18. märts 2013 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ning tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti otsus nr 339/12/COL

OJ L 175, 27.6.2013, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2013; kehtetuks tunnistatud E2013C0311

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/131(2)/oj

27.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/76


EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS

nr 131/13/COL,

18. märts 2013,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ning tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti otsus nr 339/12/COL (1)

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

võttes arvesse EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa punkti 4 alapunkti B lõikeid 1 ja 3 ja punkti 5 alapunkti b,

võttes arvesse EMP lepingu I lisa I peatüki osa 1.1 punktis 4 nimetatud õigusakti (nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted) (2), mida on muudetud ja kohandatud EMP lepinguga lepingu I lisas ja eelkõige selle artikli 6 lõikes 2 nimetatud valdkondlike kohandustega,

võttes arvesse järelevalveameti kolleegiumi otsust nr 89/13/COL, millega volitatakse kolleegiumi pädevat liiget käesolevat otsust vastu võtma,

ning arvestades järgmist:

Norra toiduohutusamet (edaspidi „NFSA”) teavitas järelevalveametit ajavahemikul 18. detsembrist 2012 kuni 15. jaanuarini 2013 mitmes järjestikuses kirjas järgmistest muudatustest Norra piiripunktide loetelus:

18. detsembril 2012 teatas NFSA järelevalveametile, et ta peatas Florø EWOS Havni piiripunkti (TRACESi kood NO FRO 1) heakskiitmise muuks kui inimtarbimiseks ettenähtud kalajahu impordiks;

18. detsembril 2012 teatas NFSA järelevalveametile, et ta tühistas Vadsø Porti piiripunkti (TRACESi kood NO VOS 1) heakskiitmise piiripunktina ja palus järelevalveametil jätta Vadsø Porti piiripunkt välja kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelust;

3. jaanuaril 2013 teatas NFSA järelevalveametile, et ta tühistas Måløy piiripunkti (TRACESi kood NO MAY 1) juurde kuuluva Trollebø kontrollikeskuse heakskiitmise ja palus järelevalveametil Trollebø kontrollikeskus piiripunktide loetelust välja jätta;

11. jaanuaril 2013 teatas NFSA järelevalveametile, et ta tühistas Sortland Porti piiripunkti (TRACESi kood NO SLX 1) juurde kuuluva Melbu kontrollikeskuse heakskiitmise ja palus järelevalveametil Melbu kontrollikeskus piiripunktide loetelust välja jätta;

15. jaanuaril 2013 teatas NFSA järelevalveametile, et ta tühistas Florø EWOS Havni piiripunkti (TRACESi kood NO FRO 1) heakskiitmise ja palus järelevalveametil Florø piiripunkt piiripunktide loetelust välja jätta;

15. jaanuaril 2013 teatas NFSA järelevalveametile, et ta tühistas Honningsvåg Porti piiripunkti (TRACESi kood NO HVG 1) juurde kuuluva Gjesværi kontrollikeskuse heakskiitmise ja palus järelevalveametil Gjesværi kontrollikeskus piiripunktide loetelust välja jätta.

Seepärast on järelevalveametil kohustus muuta Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ja avaldada uus loetelu, mis kajastaks Vadsø Porti piiripunkti, Florø EWOS Havni piiripunkti, Trollebø kontrollikeskuse, Melbu kontrollikeskuse ja Gjesværi kontrollikeskuse kustutamist Norra piiripunktide loetelust (3).

Järelevalveamet suunas oma otsusega nr 89/13/COL küsimuse järelevalvekomiteed abistavale EFTA veterinaarkomiteele. Komitee kiitis loetelu muudatused ühehäälselt heaks. Käesolevas otsuses esitatud meetmed on seega kooskõlas EFTA järelevalveametit abistava EFTA veterinaarkomitee üksmeelse arvamusega ja meetmete sõnastust ei muudeta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vadsø Porti piiripunkt, Florø EWOS Havni piiripunkt, Trollebø kontrollikeskus, Melbu kontrollikeskus ja Gjesværi kontrollikeskus kustutatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki 1.2 osa punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelust.

Artikkel 2

Islandile ja Norrasse kolmandatest riikidest toodavate elusloomade ja loomsete toodete veterinaarkontrolli korraldavad pädevad riigiasutused üksnes käesoleva otsuse lisas loetletud heakskiidetud piiripunktides.

Artikkel 3

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti 20. septembri 2012. aasta otsus nr 339/12/COL.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Islandi Vabariigile ja Norra Kuningriigile.

Artikkel 6

Käesolev otsus on autentne inglise keeles.

Brüssel, 18. märts 2013

EFTA järelevalveameti nimel

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

kolleegiumi liige

Xavier LEWIS

direktor


(1)  ELT L 350, 20.12.2012, lk 114 ja EMP kaasanne nr 71, 20.12.2012, lk 7.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(3)  Kuna Florų EWOS Havni piiripunkt kustutatakse loetelust, ei ole vaja loetelus kajastada muuks kui inimtarbimiseks ettenähtud kalajahu impordi peatamist selles piiripunktis (18. detsembri 2012. aasta taotlus).


LISA

HEAKSKIIDETUD PIIRIPUNKTIDE LOETELU

1

=

Nimi

2

=

TRACESi kood

3

=

Liik

A

=

Lennujaam

F

=

Raudtee

P

=

Sadam

R

=

Tee

4

=

Kontrollikeskus

5

=

Tooted

HC

=

Kõik inimtoiduks ettenähtud tooted

NHC

=

Muud tooted

NT

=

Temperatuurinõuded puuduvad

T

=

Külmutatud/jahutatud tooted

T(FR)

=

Külmutatud tooted

T(CH)

=

Jahutatud tooted

6

=

Elusloomad

U

=

Kabiloomad: veised, sead, lambad, kitsed, kabjalised mets- ja koduloomad

E

=

Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ määratletud registreeritud hobuslased

O

=

Muud loomad

5-6

=

Erimärkused

(1)

=

Komisjoni otsuse 93/352/EMÜ nõuetele vastav kontroll, mida teostatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 rakendamisel

(2)

=

Ainult pakendatud tooted

(3)

=

Ainult kalatooted

(4)

=

Ainult loomsed valgud

(5)

=

Ainult villa või karusnahaga kaetud toornahad

(6)

=

Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid

(7)

=

Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini)

(8)

=

Ainult hobuslased

(9)

=

Ainult troopilised kalad

(10)

=

Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, elus kalad, roomajad ja muud linnud kui silerinnalised linnud

(11)

=

Ainult pakendamata loomasööt

(12)

=

Kabiloomade (U) puhul ainult loomaaeda saadetavad kabjalised; ning muude loomade (O) puhul ainult ühepäevased tibud, kalad, koerad, kassid, putukad või muud loomaaeda saadetavad loomad

(13)

=

Nagylak HU: Tegemist on piirikontrollipunkti (toodete jaoks) ja piiriületuspunktiga (elusloomade jaoks) Ungari-Rumeenia piiril, kus rakendatakse läbiräägitud ja ühinemislepingus sätestatud üleminekumeetmeid nii toodete kui ka elusloomade suhtes. Vaata komisjoni otsus 2003/630/EÜ

(14)

=

Mõeldud teatavate inimtarbimiseks mõeldud loomsete päritolu toodete partiide transiidiks läbi Euroopa Ühenduse Venemaalt ja Venemaale, mille suhtes rakendatakse asjaomastes ühenduse õigusaktides sätestatud erimenetlusi

(15)

=

Ainult vesiviljelusloomad

(16)

=

Ainult kalajahu

Riik: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Riik: Norra

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Top