Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0018

EMP ühiskomitee otsus nr 18/2013, 1. veebruar 2013 , millega muudetakse EMP lepingu IX lisa ( „Finantsteenused” ) ja protokolli nr 37, mis sisaldab artikliga 101 ettenähtud loetelu

OJ L 144, 30.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 173 - 173

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/18(2)/oj

30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/23


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 18/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused”) ja protokolli nr 37, mis sisaldab artikliga 101 ettenähtud loetelu

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 98 ja 101,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 2. novembri 2010. aasta otsus 2010/C 326/07, millega luuakse elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitlev Euroopa sidusrühmade foorum (1).

(2)

EMP lepingu heaks toimimiseks tuleb EMP lepingu protokolli nr 37 laiendada, et hõlmata komisjoni otsusega 2010/C 326/07 loodud elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitlev Euroopa sidusrühmade foorum, ning EMP lepingu IX lisa muuta, et täpsustada ühinemist kõnealuse foorumiga.

(3)

EMP lepingu IX lisa ja protokolli nr 37 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punkti 31ec (komisjoni otsus 2010/578/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„31ed.

32010 D 1203(02): komisjoni otsus 2010/C 326/07, 2. november 2010, millega luuakse elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitlev Euroopa sidusrühmade foorum (ELT C 326, 3.12.2010, lk 13).

EFTA riikide ühinemise üksikasjalik kord vastavalt lepingu artiklile 101:

iga EFTA riik võib määrata isiku, kes osaleb elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitleva Euroopa sidusrühmade foorumi koosolekutel vaatlejana.”

Artikkel 2

EMP lepingu protokollile 37 (mis sisaldab artiklis 101 ettenähtud loetelu) lisatakse järgmine punkt):

„38.

Elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitlev Euroopa sidusrühmade foorum (komisjoni otsus 2010/C 326/07).”

Artikkel 3

Komisjoni otsuse 2010/C 326/07 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT C 326, 3.12.2010, lk 13.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top