Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0015

EMP ühiskomitee otsus nr 15/2013, 1. veebruar 2013 , millega muudetakse EMP lepingu VI lisa ( „Sotsiaalkindlustus” )

OJ L 144, 30.5.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 170 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/15(2)/oj

30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/20


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 15/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa („Sotsiaalkindlustus”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1244/2010 (1) muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, (2) mis on mõlemad inkorporeeritud EMP lepingusse, ning sellest tulenevalt tuleks VI lisa punktis 2 osutada määrusele (EL) nr 1244/2010.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu VI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu VI lisa punktile 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 987/2009) lisatakse järgmine taane:

„—

32010 R 1244: komisjoni määrus (EL) nr 1244/2010, 9. detsember 2010 (ELT L 338, 22.12.2010, lk 35).”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 2. veebruaril 2013. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 338, 22.12.2010, lk 35.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top