Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0013

EMP ühiskomitee otsus nr 13/2013, 1. veebruar 2013 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu IV lisa ( „Energia” ) ja XXI lisa ( „Statistika” )

OJ L 144, 30.5.2013, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 168 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/13(2)/oj

30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 13/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu IV lisa („Energia”) ja XXI lisa („Statistika”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (1).

(2)

Direktiiviga 2008/92/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/377/EMÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu IV ja XXI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IV lisa punkti 7 (nõukogu direktiiv 90/377/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32008 L 0092: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ, 22. oktoober 2008, ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (ELT L 298, 7.11.2008, lk 9) (3).

Artikkel 2

EMP lepingu XXI lisa punkti 26 (nõukogu direktiiv 90/377/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32008 L 0092: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ, 22. oktoober 2008, ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (ELT L 298, 7.11.2008, lk 9).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Liechtenstein vabastatakse käesolevas direktiivis ette nähtud kohustustest, välja arvatud kohustusest edastada elektrihinnad tööstuslike lõpptarbijate vahemiku IC ja gaasihinnad tööstuslike lõpptarbijate vahemiku I3 kohta. Nimetatud andmed (kolm hinnataset: hinnad ilma maksude ja lõivudeta, hinnad ilma käibemaksu ja teiste tagastatavate maksudeta ning hinnad koos kõigi maksude, lõivude ja käibemaksuga) edastatakse poolaastapõhiselt kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu, kasutades Eurostati koostatud vastavat küsimustikku.”

Artikkel 3

Direktiivi 2008/92/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 2. veebruaril 2013. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 298, 7.11.2008, lk 9.

(2)  EÜT L 185, 17.7.1990, lk 16.

(3)  Siin loetletud ainult teavitamise eesmärgil; kohaldamiseks vaata XXI lisa statistika kohta.”

(4)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


Top