Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0011

EMP ühiskomitee otsus nr 11/2013, 1. veebruar 2013 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” ) ja IV lisa ( „Energeetika” )

OJ L 144, 30.5.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/11(2)/oj

30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 11/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”) ja IV lisa („Energeetika”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1015/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega, (1) parandatud ELTs L 298, 16.11.2010, lk 87.

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1016/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 327/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses ökodisaini sisendvõimsusega 125 W kuni 500 kW (3).

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II ja IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa IV peatüki punkti 6a (komisjoni määrus (EL) nr 206/2012) järele lisatakse järgmised punktid:

„6b.

32010 R 1015: komisjoni määrus (EL) nr 1015/2010, 10. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 21), parandatud ELTs L 298, 16.11.2010, lk 87.

6c.

32010 R 1016: komisjoni määrus (EL) nr 1016/2010, 10. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 31).

6d.

32011 R 0327: komisjoni määrus (EL) nr 327/2011, 30. märts 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses ökodisaini nõuetega ventilaatoritele mootori elektrilise sisendvõimsusega 125 W kuni 500 kW (ELT L 90, 6.4.2011, lk 8).”

Artikkel 2

EMP lepingu IV lisa punkti 26b (komisjoni määrus (EL) nr 206/2012) järele lisatakse järgmised punktid:

„26c.

32010 R 1015: komisjoni määrus (EL) nr 1015/2010, 10. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 21), parandatud ELTs L 298, 16.11.2010, lk 87.

26d.

32010 R 1016: komisjoni määrus (EL) nr 1016/2010, 10. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 31).

26e.

32011 R 0327: komisjoni määrus (EL) nr 327/2011, 30. märts 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses ökodisaini nõuetega ventilaatoritele mootori elektrilise sisendvõimsusega 125 W kuni 500 kW (ELT L 90, 6.4.2011, lk 8).”

Artikkel 3

Määruste (EL) nr 1015/2010, parandatud ELTs L 298, 16.11.2010, lk 87, (EL) nr 1016/2010 ja (EL) nr 327/2011 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 2. veebruaril 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 293, 11.11.2010, lk 21.

(2)  ELT L 293, 11.11.2010, lk 31.

(3)  ELT L 90, 6.4.2011, lk 8.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top