Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0726

2012/726/EL: Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012 , millega antakse luba dihüdrokapsiaadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8391 all)

OJ L 327, 27.11.2012, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/726/oj

27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/49


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

22. november 2012,

millega antakse luba dihüdrokapsiaadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8391 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2012/726/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

6. augustil 2010 esitas Jaapani äriühing Ajinomoto Co. Inc. Ühendkuningriigi pädevale asutusele taotluse viia toidu uuendkoostisosana turule dihüdrokapsiaat.

(2)

10. märtsil 2011 esitas Ühendkuningriigi pädev toiduhindamisasutus esmase ohutushindamise aruande. Selles aruandes tegi ta järelduse, et dihüdrokapsiaat ei kujuta endast tarbijatele terviseriski.

(3)

Komisjon edastas esmase ohutushindamise aruande kõikidele liikmesriikidele 13. aprillil 2011.

(4)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikes 4 sätestatud 60 päeva pikkuse ajavahemiku jooksul esitati kooskõlas kõnealuse sättega põhjendatud vastuväiteid.

(5)

Seepärast konsulteeriti 9. novembril 2011 Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA).

(6)

28. juunil 2012 jõudis EFSA oma teaduslikus arvamuses diohüdrokapsiaadi kohta (2) järeldusele, et kavandatud kasutusotstarvete ja -määrade juures on dihüdrokapsiaat ohutu.

(7)

Dihüdrokapsiaat vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud dihüdrokapsiaati võib turustada toidu uuendkoostisosana kasutamiseks II lisas määratud kasutusaladel ja maksimaalsetes kogustes, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/39/EÜ (4) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/54/EÜ (5) sätete kohaldamist.

Artikkel 2

Nimetus, mis kantakse käesoleva otsusega lubatud toidu uuendkoostisosa sisaldava toidu märgistusele, on „dihüdrokapsiaat”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Ajinomoto Co. Inc., 15–1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Jaapan.

Brüssel, 22. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2012;10(7):2812.

(3)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(4)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.

(5)  ELT L 164, 26.6.2009, lk 45.


I LISA

DIHÜDROKAPSIAADI KIRJELDUS

Määratlus

Dihüdrokapsiaati sünteesitakse vanillüülalkoholi ja 8-metüülnonaanhappe ensüümkatalüütilise esterdamise teel. Esterdamise järel ekstraheeritakse dihüdrokapsiaat n-heksaaniga.

Ensüüm Lipozyme 435 on saanud heakskiidu Taani Veterinaar- ja Toiduametilt.

Kirjeldus: viskoosne värvitu kuni kollakas vedelik

Keemiline valem: C18H28O4

Struktuurivalem:

Image

CASi nr: 205687-03–2

Dihüdrokapsiaadi füüsikalis-keemilised omadused

Dihüdrokapsiaat

üle 94 %

8-metüülnonaanhape

alla 6 %

Vanillüülalkohol

alla 1 %

Sünteesiga seotud ained

alla 2 %


II LISA

DIHÜDROKAPSIAADI KASUTUSALAD

Toidugrupp

Maksimaalne kogus

Teraviljabatoonid

9 mg / 100 g

Küpsised ja krõbeküpsised

9 mg / 100 g

Riisipõhised suupisted

12 mg / 100 g

Gaseeritud joogid, lahjendatavad joogid, puuvilja- ja marjamahlal põhinevad joogid

1,5 mg / 100 ml

Köögiviljajoogid

2 mg / 100 ml

Kohvipõhised joogid, teepõhised joogid

1,5 mg / 100 ml

Maitsestatud vesi, gaseerimata

1 mg / 100 ml

Eelnevalt kuumtöödeldud kaerahelbed

2,5 mg / 100 g

Muu teravili

4,5 mg / 100 g

Jäätised, piimadesserdid

4 mg / 100 g

Pudingisegud (valmistoiduna)

2 mg / 100 g

Jogurtil põhinevad tooted

2 mg / 100 g

Šokolaadist kondiitritooted

7,5 mg / 100 g

Karamellkompvekid

27 mg / 100 g

Suhkruvaba närimiskummi

115 mg / 100 g

Joogivalgendaja/kohvikoor

40 mg / 100 g

Magusained

200 mg / 100 g

Supid (valmistoiduna)

1,1 mg / 100 g

Salatikastmed

16 mg / 100 g

Taimsed valgud

5 mg / 100 g

Valmistoidud

Toiduasendajad

3 mg / toidukord

Toitu asendavad joogid

1 mg / 100 ml


Top