Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1050

Komisjoni määrus (EL) nr 1050/2012, 8. november 2012 , millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid, polüglütsitoolsiirupi osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1050/oj

9.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1050/2012,

8. november 2012,

millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid, polüglütsitoolsiirupi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eelkõige selle artiklit 14,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eelkõige selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (3) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(2)

Võttes arvesse taotluse esitaja poolt 24. novembril 2009. aastal esitatud spetsifikatsioone, esitas Euroopa Toiduohutusamet oma arvamuse polüglütsitoolsiirupi ohutuse kohta selle kasutamise korral toidu lisaainena (4). Seejärel anti selle toidu lisaaine kasutamiseks luba teatavate kasutusalade puhul ja komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1049/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüglütsitoolsiirupi kasutamisega mitme toidugrupi koostises, (5) omistati talle number E 964. Sellepärast tuleks võtta vastu selle toidu lisaaine spetsifikatsioon.

(3)

Tuleb arvesse võtta FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee esitatud lisaainete spetsifikatsioone ja analüüsimeetodeid.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 231/2012 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 83, 22.3.2012, lk 1.

(4)  EFSA toidu lisaainete ja toidule lisatavate toitaineallikate teaduskomisjon: Scientific Opinion on the use of Polyglycitol Syrup as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 41.


LISA

Määruse (EÜ) nr 231/2012 lisasse lisatakse kande „E 962” järele järgmine kanne „E 964”:

E 964 POLÜGLÜTSITOOLSIIRUP

Sünonüümid

Hüdrogeenitud tärklise hüdrolüsaat, hüdrogeenitud glükoosisiirup ja polüglütsitool

Määratlus

Segu, mis koosneb peamiselt maltitoolist ja sorbitoolist ning väiksemas koguses hüdrogeenitud oligo- ja polüsahhariididest. Seda toodetakse glükoosi koostisse kuuluva tärklise hüdrolüsaadi, maltoosi ja glükoosi kõrgpolümeeride segu katalüütilise hüdrogeenimisega. See protsess sarnaneb maltitoolsiirupi tootmisel kasutatava katalüütilise hüdrogeenimisega. Saadud siirup on muudetud ioonivahetuse käigus soolavabaks ning viidud soovitud kontsentratsioonini.

Einecs

 

Keemiline nimetus

Sorbitool: D-glütsitool

Maltitool: (α)-D-glukopüranosüül-1,4-D-glütsitool

Keemiline valem

Sorbitool: C6H14O6

Maltitool: C12H24O11

Molekulmass

Sorbitool: 182,2

Maltitool: 344,3

Analüüs

Üldine hüdrogeenitud sahhariidide sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist, suure molekulmassiga polüoolide sisaldus vähemalt 50 % ja maltitooli sisaldus mitte üle 50 % ning sorbitooli sisaldus mitte üle 20 % veevabast massist.

Kirjeldus

Värvitu ja lõhnatu selge viskoosne vedelik

Määramine

 

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv ning etanoolis vähelahustuv

Maltitooli määramine

Vastab nõuetele

Sorbitooli määramine

5 g proovile lisatakse 7 ml metanooli, 1 ml bensaldehüüdi ja 1 ml soolhapet. Segatakse ja loksutatakse mehaanilisel loksutil kristallide ilmumiseni. Kristallid filtreeritakse ja lahustatakse 20 ml keevas vees, mis sisaldab 1 g naatriumvesinikkarbonaati. Kristallid filtreeritakse, pestakse 5 ml metanooli ja vee seguga (1:2) ning kuivatatakse õhu käes. Saadud sorbitooli monobensülidiinderivaadi kristallid sulavad temperatuurivahemikus 173–179 °C.

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 31 % (Karl Fischeri meetod)

Kloriidid

Mitte üle 50 mg/kg

Sulfaadid

Mitte üle 100 mg/kg

Redutseerivad suhkrud

Mitte üle 0,3 %

Nikkel

Mitte üle 2 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg”


Top