Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0683

Nõukogu rakendusotsus, 11. oktoober 2011 , millega muudetakse rakendusotsust 2011/344/EL Portugalile liidu finantsabi andmise kohta

OJ L 269, 14.10.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/683/oj

14.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/32


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

11. oktoober 2011,

millega muudetakse rakendusotsust 2011/344/EL Portugalile liidu finantsabi andmise kohta

(2011/683/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Portugali taotluse alusel andis nõukogu Portugalile finantsabi (rakendusotsus 2011/344/EL), (2) et toetada tugevat majandus- ja rahandusreformikava, mille eesmärk on taastada usaldus ja võimaldada majandusel tagasi pöörduda jätkusuutliku kasvu teele ning tagada Portugali, euroala ja liidu finantsstabiilsus.

(2)

Laenutähtaegade pikendamine ja intressimäära marginaali vähendamine oleks kasulik programmi eesmärkide tagamiseks kooskõlas 21. juulil 2011 toimunud euroala riigipeade või valitsusjuhtide ja liidu institutsioonide vahelise kohtumise järeldustega Euroopa finantsstabiilsusvahendi laenude kohta.

(3)

Likviidsuse ja säästvuse eesmärkide toetamiseks tuleks laenutähtaegade pikendamist ja intressimäära marginaali vähendamist kohaldada ka juba väljamakstud laenuosade suhtes.

(4)

Kõnealuseid arenguid silmas pidades tuleks rakendusotsust 2011/344/EL muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2011/344/EL artiklit 1 muudetakse järgmiselt.

1)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liit annab Portugalile laenu kuni 26 miljardit eurot maksimaalse keskmise tagasimaksetähtajaga 12,5 aastat. Laenu üksikute osade tagasimaksetähtaeg võib olla kuni 30 aastat.”

2)

Lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Portugal maksab iga osa eest liidu rahastamise summa.”

Artikkel 2

Käesoleva otsusega muudetud rakendusotsuse 2011/344/EL artikli 1 lõike 1 esimest lauset ja artikli 1 lõiget 5 kohaldatakse ka nende laenuosade suhtes, mis maksti välja enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Luxembourg, 11. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 118, 12.5.2010, lk 1.

(2)  ELT L 159, 17.6.2011, lk 88.


Top