Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0015(01)

2010/574/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 21. september 2010 , liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta (EKP/2010/15)

OJ L 253, 28.9.2010, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 95 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/574/oj

28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/58


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

21. september 2010,

liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta

(EKP/2010/15)

(2010/574/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 17 ja 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKPSi põhikirja artikli 17 kohaselt võib Euroopa Keskpank (EKP) oma tehingute tegemiseks avada krediidiasutustele, avalik-õiguslikele üksustele ja muudele turul osalejatele kontosid.

(2)

EKPSi põhikirja artiklite 21.1 ja 21.2 kohaselt võib EKP olla fiskaalagent liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, liikmesriikide keskvalitsustele, regionaalsetele, kohalikele või muudele avaliku võimu organitele, teistele avalik-õiguslikele institutsioonidele või riigi osalusega äriühingutele.

(3)

Osutatakse EFSF raamlepingule liikmesriikide, mille rahaühik on euro, ja European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), Luksemburgis registreeritud aktsiaseltsi, mille aktsionärideks on liikmesriigid, mille rahaühik on euro, vahel. EFSF raamleping jõustus ja muutus siduvaks 4. augustil 2010.

(4)

EFSF raamlepingu kohaselt ja kooskõlas EFSF põhikirjaga peab EFSF võimaldama finantseerimist laenukorralduse lepingute alusel (edaspidi „laenukorralduse lepingud”) liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, nende liikmesriikide finantsraskuste korral ja kui nad on sõlminud Euroopa Komisjoniga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis hõlmab poliitilisi tingimusi.

(5)

EFSF raamlepingu artikli 3 lõike 5 kohaselt teostatakse liikmesriigile, mille rahaühik on euro, võimaldatud laenu väljamakse EFSF ja asjaomase laenu saava liikmesriigi poolt EKP juures laenukorralduse lepingu jaoks avatud kontode kaudu. EFSF raamlepingu artikli 12 lõike 2 kohaselt võib EFSF sõlmida EKPga makseagendi lepingu ja määrata EKP oma sularaha- ja väärtpaberikonto haldajaks.

(6)

Tuleb kehtestada EKP juures laenukorralduse lepingute jaoks avatavat EFSF sularahakontot käsitlevad sätted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sularahakonto avamine

Kooskõlas EFSF raamlepinguga ja seoses laenukorralduse lepingutega avab EKP EFSF nimel sularahakonto.

Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

EKP võtab EFSF nimel avatud sularahakontol vastu ainult laenukorralduse lepinguga seotud makseid.

Artikkel 3

Juhiste vastuvõtmine ja sularahakonto haldus

EKP võtab EFSF nimel avatud sularahakontoga seoses vastu EFSFi või tema poolt EFSF raamlepingu alusel tema nimel tegutsema määratud esindaja juhiseid ja tegutseb eranditult nende alusel. Kui EFSF on määranud esindaja ja taotlenud EKP poolt selle esindaja aktsepteerimist, hõlmab esindaja tegevus järgmist: a) EFSF nimel avatud sularahakontoga seotud juhiste andmine ja b) selle konto haldamine ainuõiguse alusel tähtajatult.

Artikkel 4

Sularahakonto jääk

Pärast maksete teostamist seoses mis tahes laenukorralduse lepinguga ei tohi EFSF nimel avatud sularahakontol esineda mis tahes positiivset jääki; samuti ei tohi teha ülekannet sularahakontole enne mis tahes laenukorralduse lepingus makseteks ettenähtud tähtpäeva. EFSF nimel avatud sularahakontol ei tohi mis tahes hetkel esineda negatiivset jääki. Seetõttu ei teostata EFSF nimel avatud sularahakontolt makseid, mis ületavad selle konto positiivse jäägi.

Artikkel 5

Tasustamine

Olenemata artiklist 4 eespool, juhul kui EFSF nimel avatud sularahakonto üleööjääk peaks olema positiivne, maksab EKP sellelt jäägilt intressi summas, mis on võrdne EKP poolt kohaldatava hoiustamise püsivõimaluse määraga tegeliku 360 päeva suhte meetodi alusel. Artikkel 2 ei mõjuta EKP intressimakseid sularahakontole.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 21. september 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


Top