Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0903

Nõukogu Otsus, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni valitud presidendiga, 4. detsember 2009 , millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks

OJ L 321, 8.12.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/01/2010; kehtetuks tunnistatud 32010D0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/903/oj

8.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/51


NÕUKOGU OTSUS,

mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni valitud presidendiga,

4. detsember 2009,

millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks

(2009/903/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 17 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 7 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lissaboni lepingu ratifitseerimisega seotud asjaolude tulemusel on 22. novembril 2004 ametisse nimetatud komisjon jäänud ametisse pärast 31. oktoobrit 2009, jäädes ootama uue komisjoni ametisse nimetamise menetluse lõpuleviimist, vastavalt Euroopa Liidu lepingu sätetele Lissaboni lepinguga muudetud kujul.

(2)

Uus komisjon, millesse kuulub üks kodanik igast liikmesriigist, kaasa arvatud komisjoni president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, tuleb nimetada ametisse kuni 31. oktoobrini 2014.

(3)

Euroopa Ülemkogu määras José Manuel DURÃO BARROSO isikuks, kes esitatakse komisjoni presidendi kandidaadina Euroopa Parlamendile, ning Euroopa Parlament valis selliselt määratud kandidaadi.

(4)

Euroopa Liidu lepingu artikli 18 lõike 1 kohaselt määrab Euroopa Ülemkogu kokkuleppel komisjoni presidendiga ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

(5)

Nõukogu peab ühisel kokkuleppel komisjoni valitud presidendiga võtma vastu teiste isikute nimekirja, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks kuni 31. oktoobrini 2014.

(6)

Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 7 kolmanda lõigu kohaselt kiidetakse president, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning teised komisjoni liikmed Euroopa Parlamendis heaks ühtse nimekirjana,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühisel kokkuleppel komisjoni valitud presidendi José Manuel DURÃO BARROSOGA paneb nõukogu ette nimetada komisjoni liikmeteks kuni 31. oktoobrini 2014 järgmised isikud:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Rumiana JELEVA

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

Artikkel 2

Käesolev otsus edastatakse Euroopa Parlamendile.

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. detsember 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

E. BJÖRLING


Top