Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0758

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Atalanta/7/2009, 2. oktoober 2009 , millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta

OJ L 270, 15.10.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/758/oj

15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/19


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS ATALANTA/7/2009,

2. oktoober 2009,

millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta

(2009/758/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP (mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks), (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009 (2) ning poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 (3) ja selle addendumit (4)

ning arvestades järgmist:

(1)

17. novembril 2008, 16. detsembril 2008, 19. märtsil 2009 ja 3. juulil 2009 viis ELi operatsiooni ülem läbi vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevad nõupidamised.

(2)

ELi operatsiooni ülema soovituse ja Euroopa Liidu Sõjalise Komitee Montenegro panust käsitleva nõuande põhjal tuleks Montenegro panus heaks kiita.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 6 ei võta Taani osa Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamisest ning kohaldamisest,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsuse Atalanta/2/2009 artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 1

Kolmandate riikide panused

Vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevate nõupidamiste tulemuste kohaselt tuleks heaks kiita Norra, Horvaatia ja Montenegro panused Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta).”

Artikkel 2

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsuse Atalanta/3/2009 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Brüssel, 2. oktoober 2009

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

O. SKOOG


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 109, 30.4.2009, lk 52.

(3)  ELT L 112, 6.5.2009, lk 9.

(4)  ELT L 119, 14.5.2009, lk 40.


LISA

„LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 1 OSUTATUD KOLMANDATE RIIKIDE NIMEKIRI

Norra

Horvaatia

Montenegro”.


Top