Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0031

2009/31/EÜ: Komisjoni otsus, 12. jaanuar 2009 , millega muudetakse otsust 2007/716/EÜ seoses teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8988 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/31(1)/oj

16.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/84


KOMISJONI OTSUS,

12. jaanuar 2009,

millega muudetakse otsust 2007/716/EÜ seoses teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtetega

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 8988 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/31/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2007/716/EÜ (2) on sätestatud teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 (3) ja (EÜ) nr 853/2004 (4) ette nähtud struktuuriliste nõuete täitmiseks. Kuni kehtib nende ettevõtete üleminekuaeg, tuleks nendest ettevõtetest pärinevaid tooteid viia ainult kodumaisele turule või kasutada edasiseks töötlemiseks üleminekujärgus olevates Bulgaaria ettevõtetes.

(2)

Otsust 2007/716/EÜ on muudetud komisjoni otsustega 2008/290/EÜ, (5) 2008/330/EÜ, (6) 2008/552/EÜ, (7) 2008/678/EÜ (8) ja 2008/828/EÜ. (9)

(3)

Vastavalt Bulgaaria pädeva asutuse ametlikule avaldusele on teatavad liha- ja piimasektori ettevõtted lõpetanud oma tegevuse või viinud lõpule oma ajakohastamisprotsessi ja on nüüd ühenduse õigusaktidega täielikus kooskõlas. Seepärast tuleks kõnealused ettevõtted üleminekujärgus olevate ettevõtete loetelust välja jätta.

(4)

Otsuse 2007/716/EÜ lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/716/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  ELT L 289, 7.11.2007, lk 14.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(5)  ELT L 96, 9.4.2008, lk 35.

(6)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 94.

(7)  ELT L 178, 5.7.2008, lk 43.

(8)  ELT L 221, 19.8.2008, lk 32.

(9)  ELT L 294, 1.11.2008, lk 11.


LISA

Otsuse 2007/716/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Järgmised kanded lihatöötlemisettevõtete loetelus jäetakse välja:

nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

Linn/tänav või küla/piirkond

„1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH” AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski” 56

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG” EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

„Z i K” OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov” 25

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova”

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose” 11

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov - Demetra”

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose” 1

283.

BG 1604014

„Elko” OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose” 170

355.

BG 2504001

ET „Stezis”

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2.

Järgmised kanded piimatöötlemisettevõtete loetelus jäetakse välja:

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

Linn/tänav või küla/piirkond

„16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA”

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor”

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

„Polidey – 2” OOD

s. Domlyan

171.

2412019

„Dekada” OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks” EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


Top