EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0020

2009/20/EÜ: EL-Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2008, 10. november 2008 , assotsiatsioonilepingu IV lisas loetletud toodetele kohaldatavate tollimaksude kaotamise ajakava kehtestamise kohta

OJ L 9, 14.1.2009, p. 33–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 236 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/20(2)/oj

14.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/33


EL-JORDAANIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2008,

10. november 2008,

assotsiatsioonilepingu IV lisas loetletud toodetele kohaldatavate tollimaksude kaotamise ajakava kehtestamise kohta

(2009/20/EÜ)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse 24. novembril 1997 Brüsselis allakirjutatud ja 1. mail 2002 jõustunud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, (1) edaspidi „assotsiatsioonileping”, eriti selle artiklit 6 ja artikli 11 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt assotsiatsioonilepingule kehtestavad ühendus ja Jordaania järk-järgult maksimaalselt 12 aasta pikkuse üleminekuaja jooksul pärast assotsiatsioonilepingu jõustumist kooskõlas assotsiatsioonilepingu ning 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe sätetega vabakaubandustsooni.

(2)

Vastavalt assotsiatsioonilepingule vaatab assotsiatsiooninõukogu nelja aasta möödumisel lepingu jõustumisest uuesti läbi IV lisas loetletud ühendusest pärinevatele tööstustoodetele kohaldatava korra ja sätestab läbivaatamise käigus nimetatud toodetele kohaldatavate tollimaksude kaotamise ajakava.

(3)

Assotsiatsioonilepingu IV lisas loetletud toodetele kohaldatavate tollimaksude kaotamise ajakava on läbi räägitud Euroopa Komisjoni ja Jordaania vahel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Jordaaniasse imporditavatele ühendusest pärinevatele toodetele, mis on loetletud assotsiatsioonilepingu IV lisas, kohaldatakse käesoleva otsuse artikliga 2 sätestatud tollimaksude kaotamise ajakava. Nimetatud ajakava kohaldatakse alates 1. maist 2008.

Artikkel 2

1.   Jordaaniasse imporditavatele ühendusest pärinevatele toodetele, mis on loetletud käesoleva otsuse lisa loetelus 1, kohaldatavad tollimaksud kaotatakse kahe aasta jooksul alates 1. maist 2008. Alates 1. maist 2009 on need tooted tollimaksuvabad. Tollimaksude kaotamine toimub vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

1. mail 2008 vähendatakse tollimakse 3 protsendini,

b)

1. mail 2009 kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

2.   Jordaaniasse imporditavatele ühendusest pärinevatele toodetele, mis on loetletud käesoleva otsuse lisa loetelus 2, kohaldatavad tollimaksud kaotatakse seitsme aasta jooksul alates 1. maist 2008. Alates 1. maist 2014 on need tooted tollimaksuvabad. Tollimaksude kaotamine toimub vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

1. mail 2008 vähendatakse tollimakse 90 protsendini baasmäärast,

b)

1. mail 2009 vähendatakse tollimakse 80 protsendini baasmäärast,

c)

1. mail 2010 vähendatakse tollimakse 70 protsendini baasmäärast,

d)

1. mail 2011 vähendatakse tollimakse 60 protsendini baasmäärast,

e)

1. mail 2012 vähendatakse tollimakse 50 protsendini baasmäärast,

f)

1. mail 2013 vähendatakse tollimakse 40 protsendini baasmäärast,

g)

1. mail 2014 kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

3.   Jordaaniasse imporditavatele ühendusest pärinevatele toodetele, mis on loetletud käesoleva otsuse lisa loetelus 3, kohaldatavad tollimaksud jäävad kehtima. Jordaania asutused vaatavad koos Euroopa Komisjoniga tööstuse, kaubanduse ja teenuste alakomitees läbi, kuidas on muutunud ühenduse õlle (HS 2203) ja vermuti (HS 2205) import Jordaaniasse, et hinnata, kas ühenduse import on oluliselt vähenenud teiste kaubanduspartnerite sooduskohtlemise tõttu. Kui tehakse kindlaks, et ühenduse import on märkimisväärselt vähenenud, vaatavad Jordaania asutused ja Euroopa Komisjon üle nendele kahele tootele kohaldatavad tollimaksud, et tasakaalustamatust korvata.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle assotsiatsiooninõukogu poolt vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 10. november 2008

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT L 129, 15.5.2002, lk 3.


LISA

Loetelu 1

HS kood

Kauba kirjeldus

ex ex 8703 10 000 (1)

– Mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms sõidukid

ex ex 8703 21 300 (1)

– – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 21 400 (1)

– – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 21 900 (1)

– – – Muu

ex ex 8703 22 300 (1)

– – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 22 400 (1)

– – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 22 900 (1)

– – – Muu

ex ex 8703 23 130 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 23 140 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 23 190 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 23 210 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 23 220 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 23 290 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 23 310 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 23 320 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 23 390 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 24 100 (1)

– – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 24 200 (1)

– – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 24 900 (1)

– – – Muu

ex ex 8703 31 300 (1)

– – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 31 400 (1)

– – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 31 900 (1)

– – – Muu

ex ex 8703 32 130 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 32 140 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 32 190 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 32 210 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 32 220 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 32 290 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 33 110 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 33 120 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 33 190 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 33 210 (1)

– – – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 33 220 (1)

– – – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 33 290 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 90 300 (1)

– – – Eriotstarbelised sõidukid, nagu kiirabi- ja matuseautod

ex ex 8703 90 400 (1)

– – – Möbleeritud vabaajasõidukid (autosuvilad)

ex ex 8703 90 590 (1)

– – – – Muu

ex ex 8703 90 600 (1)

– – – – Muud, silindrite töömahuga üle 2 000 cm3, kuid mitte üle 2 500 cm3

ex ex 8703 90 700 (1)

– – – – Muud, silindrite töömahuga üle 2 500 cm3

ex ex 8703 90 900 (1)

– – – Muu


Loetelu 2

HS kood

Kauba kirjeldus

5701 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

5701 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

5702 10 000

– „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” jms käsitsi kootud vaibad

5702 20 000

– Kookoskiust põrandakatted

5702 31 000

– – Lamba- või muude loomade villast

5702 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

5702 41 000

– – Lamba- või muude loomade villast

5702 49 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

5702 51 000

– – Lamba- või muude loomade villast

5702 59 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

5702 91 000

– – Lamba- või muude loomade villast

5702 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

5703 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

5703 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

5704 10 000

– Plaadid, mille pindala on kuni 0,3 m2

5705 00 000

Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või mitte.

6101 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

6101 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6102 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

6102 30 000

– Süntees- või tehiskiust

6102 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6103 12 000

– – Sünteeskiust

6103 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6103 21 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6103 22 000

– – Puuvillast

6103 23 000

– – Sünteeskiust

6103 29 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6103 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6103 49 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6104 12 000

– – Puuvillast

6104 13 000

– – Sünteeskiust

6104 23 000

– – Sünteeskiust

6104 29 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6104 31 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6104 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6104 44 000

– – Tehiskiust

6104 49 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6104 59 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6104 61 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6104 69 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6106 10 000

– Puuvillast

6108 11 000

– – Süntees- või tehiskiust

6108 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6108 29 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6108 32 000

– – Süntees- või tehiskiust

6108 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6108 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6110 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6111 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6112 20 000

– Suusakostüümid

6112 31 000

– – Sünteeskiust

6112 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6112 41 000

– – Sünteeskiust

6112 49 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6113 00 000

Rõivad rubriikides 59.03, 59.06 või 59.07 nimetatud silmkoelisest või heegeldatud kangast.

6114 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

6114 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6115 99 900

– – – Muu

6116 10 000

– Impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga

6116 91 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6116 92 000

– – Puuvillast

6116 93 000

– – Sünteeskiust

6116 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6117 10 000

– Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms

6117 20 000

– Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed

6117 80 000

– Muud lisandid

6117 90 900

– – – Muu

6201 13 000

– – Süntees- või tehiskiust

6201 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6201 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6202 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6202 91 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6202 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6205 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6206 10 000

– Siidist või siidijääkidest

6206 40 000

– Süntees- või tehiskiust

6206 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6207 11 000

– – Puuvillast

6207 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6207 22 000

– – Süntees- või tehiskiust

6207 29 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6207 92 000

– – Süntees- või tehiskiust

6207 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6208 11 000

– – Süntees- või tehiskiust

6208 19 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6208 21 000

– – Puuvillast

6208 22 000

– – Süntees- või tehiskiust

6208 29 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6208 91 000

– – Puuvillast

6208 92 000

– – Süntees- või tehiskiust

6208 99 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6209 10 000

– Lamba- või muude loomade villast

6209 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6210 10 000

– Rubriikides 56.02 või 56.03 nimetatud riidest

6210 40 000

– Muud meeste- ja poisterõivad

6210 50 000

– Muud naiste- ja tüdrukuterõivad

6211 11 000

– – Meeste või poiste

6211 12 000

– – Naiste või tüdrukute

6211 20 000

– Suusakostüümid

6211 31 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6211 33 000

– – Süntees- või tehiskiust

6211 39 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6211 41 000

– – Lamba- või muude loomade villast

6211 43 000

– – Süntees või tehiskiust

6211 49 000

– – Muust tekstiilmaterjalist

6212 20 000

– Sukahoidjad, püks-sukahoidjad

6212 30 000

– Korsetid

6212 90 000

– Muu

6213 10 000

– Siidist või siidijääkidest

6213 20 000

– Puuvillast

6213 90 000

– Muust tekstiilmaterjalist

6216 00 000

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad.

6217 10 000

– Lisandid

6217 90 900

– – – Muu

6309 00 100

– – – Jalatsid

6309 00 900

– – – Muu

6401 10 000

– Metallist varbakaitsega tugevdatud jalatsid

6401 91 000

– – Üle põlve ulatuva säärisega

6401 92 000

– – Säärisega, mis katab pahkluu, aga ei kata põlve

6401 99 000

– – Muu

6402 12 000

– – Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

6402 19 000

– – Muu

6402 20 000

– Jalatsid rihmadest või ribadest pealsega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitusega

6402 30 000

– Muud metallist varbakaitsega tugevdatud jalatsid

6402 91 000

– – Pahkluud katvad

6402 99 000

– – Muu

6405 10 000

– Nahast või komposiitnahast pealsetega

6405 20 000

– Tekstiilpealsetega

6405 90 000

– Muu

6406 10 000

– Jalatsipealsed ja nende osad (v.a kapid ja muud jäigad detailid)

6406 20 000

– Kummist või plastist välistallad ja kontsad

6406 91 000

– – Puust

6406 99 000

– – Muust materjalist

9401 20 000

– Mootorsõidukite istmed

9401 30 000

– Muudetava kõrgusega pöördtoolid

9401 40 000

– Voodiks teisendatavad istmed, v.a aiatoolid ja matkavarustus

9401 50 000

– Pilliroost, vitstest, bambusest jms materjalist istmed

9401 61 000

– – Polsterdatud

9401 69 000

– – Muu

9401 71 000

– – Polsterdatud

9401 79 000

– – Muu

9401 80 900

– – – Muu

9401 90 000

– Osad

9402 10 100

– – – Juuksuritoolid

9403 10 000

– Metallist kontorimööbel

9403 20 000

– Muu metallist mööbel

9403 30 000

– Puidust kontorimööbel

9403 40 000

– Puidust köögimööbel

9403 50 000

– Puidust magamistoamööbel

9403 60 000

– Muu puitmööbel

9403 70 000

– Plastmassist mööbel

9403 80 000

– Muust materjalist mööbel (nt roost, pajust või bambusest)

9403 90 000

– Osad

9404 10 000

– Madratsialused

9404 21 000

– – Vahtkummist või vahtplastist, ümbrisega või ümbriseta

9404 29 000

– – Muust materjalist

9404 30 000

– Magamiskotid

9404 90 000

– Muu

9405 10 000

– Lühtrid jm elektrilised lae- ja seinavalgustid, v.a valgustid avalike kohtade või magistraalteede valgustamiseks

9405 20 000

– Elektrilised laua-, põranda- ja öölambid

9405 30 000

– Elektrilised jõuluküünlad jms komplektid

9405 40 900

– – – muu

9405 50 900

– – – Muu

9405 60 000

– Sisevalgustusega sildid, märgid, valgustablood jms

9405 91 900

– – – Muu

9405 92 900

– – – Muu

9405 99 900

– – – Muu

9406 00 900

– – – Muu


Loetelu 3

HS kood

Kauba kirjeldus

2203 00 000

Linnaseõlu

2205 10 000

– Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

2205 90 000

– Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest: muu

2402 10 000

– Tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

2402 20 000

– Tubakat sisaldavad sigaretid

2402 90 100

– – – Sigarid

2402 90 200

– – – Sigaretid

2403 99 900

– – – Muu


(1)  Kasutatud sõidukiks loetakse sõidukit, mis on olnud registris rohkem kui kuus kuud ja millega on sõidetud vähemalt 6 000 km.


Top