Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0097

2008/97/EÜ: Komisjoni otsus, 30. jaanuar 2008 , millega muudetakse otsust 93/52/EMÜ seoses teatavate Itaalia halduspiirkondade ametlikult brutselloosivabaks ( B. melitensis ) tunnistamisega ja otsust 2003/467/EÜ seoses teatavate Itaalia halduspiirkondade ametlikult veiste tuberkuloosi ja veiste brutselloosi vabaks ning teatavate Poola halduspiirkondade veiste ensootilise leukoosi vabaks tunnistamisega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 324 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 32, 6.2.2008, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/97(1)/oj

6.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/25


KOMISJONI OTSUS,

30. jaanuar 2008,

millega muudetakse otsust 93/52/EMÜ seoses teatavate Itaalia halduspiirkondade ametlikult brutselloosivabaks (B. melitensis) tunnistamisega ja otsust 2003/467/EÜ seoses teatavate Itaalia halduspiirkondade ametlikult veiste tuberkuloosi ja veiste brutselloosi vabaks ning teatavate Poola halduspiirkondade veiste ensootilise leukoosi vabaks tunnistamisega

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 324 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/97/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle A lisa I jao punkti 4, A lisa II jao punkti 7 ja D lisa I jao punkti E,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (2) eriti selle A lisa 1. peatüki II jagu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 1992. aasta otsuses 93/52/EMÜ, milles registreeritakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavus nõuetele seoses brutselloosiga (B. melitensis) ja antakse neile ametlikult haigusvaba liikmesriigi või piirkonna staatus, (3) loetletakse need liikmesriigid ja nende piirkonnad, mis on direktiivi 91/68/EMÜ kohaselt tunnistatud ametlikult brutselloosivabaks (B. melitensis).

(2)

Itaalia on esitanud komisjonile Latina ja Roma provintside kohta Lazio maakonnas ning Veneto maakonna kohta dokumendid, mis kinnitavad vastavust direktiivi 91/68/EMÜ A lisa 1. peatüki II jao punktiga 1.b ettenähtud tingimustele. Sellest tulenevalt tuleks nimetatud provintsid ja maakond tunnistada brutselloosist (B. melitensis) ametlikult vabaks.

(3)

Direktiivis 64/432/EMÜ sätestatakse, et kõnealuses direktiivis ettenähtud teatavate tingimuste täitmise korral võib liikmesriikide või nende osade või piirkondade veisekarjad kuulutada ametlikult vabaks tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist.

(4)

Veiste tuberkuloosi, veiste brutselloosi ja veiste ensootilise leukoosi vabaks tunnistatud liikmesriikide piirkondade loetelud on sätestatud komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsuses 2003/467/EÜ, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega. (4)

(5)

Itaalia on esitanud komisjonile Piemonte maakonna Vercelli provintsi ja Toscana maakonna Pisa ja Pistoia provintside kohta dokumendid, mis kinnitavad vastavust direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud asjakohastele tingimustele, et nendele provintsidele saaks anda ametlikult tuberkuloosivaba piirkonna staatuse.

(6)

Itaalia on esitanud komisjonile Puglia maakonna Brindisi provintsi ja Toscana maakonna kohta dokumendid, mis kinnitavad vastavust direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud asjakohastele tingimustele, et sellele provintsile ja maakonnale saaks anda ametlikult brutselloosivaba piirkonna staatuse.

(7)

Itaalia esitatud dokumentidele antud hinnangu põhjal tuleks asjaomastele provintsidele ja asjaomasele maakonnale anda ametlikult vastavalt veiste tuberkuloosi ja veiste brutselloosi vaba piirkonna staatus.

(8)

Poola on esitanud komisjonile dokumendid, mis kinnitavad direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud asjakohaste tingimuste täitmist, võimaldades ametlikult kuulutada teatavad piirkonnad Poolas veiste ensootilise leukoosi vabaks.

(9)

Poola esitatud dokumentidele antud hinnangu põhjal tuleks nendele piirkondadele Poolas ametlikult anda veiste ensootilisest leukoosist vaba piirkonna staatus.

(10)

Otsuseid 93/52/EMÜ ja 2003/476/EÜ tuleks seega vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/52/EMÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2003/467/EÜ I, II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(2)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(3)  EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/399/EÜ (ELT L 150, 12.6.2007, lk 11).

(4)  ELT L 156, 25.6.2003, lk 74. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/559/EÜ (ELT L 212, 14.8.2007, lk 20).


I LISA

Otsuse 93/52/EMÜ II lisas asendatakse teine, Itaaliat käsitlev lõik järgmisega:

„Itaalias:

Abruzzo maakond: Pescara provints

Friuli-Venezia Giulia maakond

Lazio maakond: Latina ja Roma provints

Liguuria maakond: Savona provints

Lombardia maakond: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio ja Varese provints

Marche maakond: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ja Urbino provints

Molise maakond: Isernia provints

Piemonte maakond: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania ja Vercelli provints

Sardiinia maakond: Cagliari, Nuoro, Oristano ja Sassari provints

Trentino-Alto Adige maakond: Bolzano ja Trento provints

Toscana maakond: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato ja Siena provints

Umbria maakond: Perugia ja Terni provints

Veneto maakond.”


II LISA

Otsuse 2003/467/EÜ I, II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

I lisa 2. peatükk asendatakse järgmisega:

„2.   PEATÜKK

Ametlikult tuberkuloosivabad liikmesriikide piirkonnad

Itaalias:

Abruzzo maakond: Pescara provints

Emilia Romagna maakond

Friuli-Venezia Giulia maakond

Lombardia maakond: Bergamo, Como, Lecco ja Sondrio provints

Marche maakond: Ascoli Piceno provints

Piemonte maakond: Novara, Verbania ja Vercelli provints

Toscana maakond: Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia ja Siena provints

Trentino-Alto Adige maakond: Bolzano ja Trento provints

Veneto maakond: Belluno ja Padova provints.”

(2)

II lisas asendatakse 2. peatükk järgmisega:

„2.   PEATÜKK

Ametlikult brutselloosivabad liikmesriikide piirkonnad

Itaalias:

Abruzzo maakond: Pescara provints

Emilia Romagna maakond: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia ja Rimini provints

Friuli-Venezia Giulia maakond

Lazio maakond: Rieti provints

Liguuria maakond: Imperia ja Savona provints

Lombardia maakond: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio ja Varese provints

Marche maakond: Ascoli Piceno provints

Piemonte maakond: Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania ja Vercelli provints

Puglia maakond: Brindisi provints

Sardiinia maakond: Cagliari, Nuoro, Oristano ja Sassari provints

Toscana maakond

Trentino-Alto Adige maakond: Bolzano ja Trento provints

Umbria maakond: Perugia ja Terni provints

Veneto maakond.”

(3)

III lisa 2. peatükis asendatakse teine, Poolat käsitlev lõik järgmisega:

„Poolas:

Dolnośląskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Lubelskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Łódzkie vojevoodkond

Powiat’id

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Małopolskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Opolskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Podkarpackie vojevoodkond

Powiat’id

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Śląskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Świętokrzyskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Wielkopolskie vojevoodkond

Powiat’id

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”


Top