Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0081

Nõukogu ühine seisukoht 2008/81/ÜVJP, 28. jaanuar 2008 , millega muudetakse ühist seisukohta 98/409/ÜVJP Sierra Leone kohta

OJ L 24, 29.1.2008, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 107 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2010; mõjud tunnistatud kehtetuks 32010D0677

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/81/oj

29.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/54


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/81/ÜVJP,

28. jaanuar 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 98/409/ÜVJP Sierra Leone kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. juunil 1998 vastu ühise seisukoha 98/409/ÜVJP Sierra Leone kohta, (1) et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1171(1998) kehtestatud meetmeid.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 21. detsembril 2007 vastu resolutsiooni 1793(2007), millega nähakse ette erand ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1171(1998) punktiga 5 kehtestatud meetmetest. Ühist seisukohta 98/409/ÜVJP tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 98/409/ÜVJP artiklisse 4 lisatakse järgmine kolmas lõik:

„Esimeses lõigus sätestatud meede ei kehti nende tunnistajate reisimise suhtes, kes peavad ilmuma Sierra Leone erikohtu istungile.”

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. jaanuar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


(1)  EÜT L 187, 1.7.1998, lk 1.


Top