Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0070

EMP Ühiskomitee otsus nr 70/2007, 29. juuni 2007 , millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

OJ L 304, 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/54


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 70/2007,

29. juuni 2007,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 21. oktoobri 2005. aasta otsusega nr 135/2005. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II). (2)

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealust laiendatud koostööd saaks alustada 1. jaanuarist 2007.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1382/2003, mis käsitleb ühenduse finantsabi andmist kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo programm), (3) on lisatud lepingu protokolli nr 31 artiklisse 3 (keskkond).

(5)

Õigem on viidata määrusele (EÜ) nr 1382/2003 pealkirja „Transport ja liikuvus” all ja seetõttu tuleks määrus (EÜ) nr 1382/2003 üle viia lepingu protokolli nr 31 artikli 12 alla,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Lepingu protokolli nr 31 artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 2 nummerdatakse ümber lõikeks 4 ja asendatakse järgmisega:

„EFTA riigid osalevad lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud meetmete ja programmide rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”;

ii)

lisatakse järgmised lõiked:

1.„2.   EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2004 järgmises programmis:

32003 R 1382: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1382/2003, 22. juuli 2003, mis käsitleb ühenduse finantsabi andmist kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo programm) (ELT L 196, 2.8.2003, lk 1); muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 R 0788: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 788/2004, 21. aprill 2004 (ELT L 138, 30.4.2004, lk 17).

1.3.   EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2007 järgmises programmis:

32006 R 1692: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1692/2006, 24. oktoober 2006, teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II), ja määruse (EÜ) nr 1382/2003 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 1), parandatud ELTs L 65, 3.3.2007, lk 12.”;

iii)

uue lõike 4 järele lisatakse järgmine lõige:

„5.   EFTA riigid osalevad täielikult EÜ komiteedes, kes abistavad Euroopa Ühenduste Komisjoni lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevusprogrammi juhtimisel, arendamisel ja rakendamisel.”

2.   Protokolli nr 31 artikli 3 lõike 7 punkt c jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (4)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 29. juuni 2007

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 14, 19.1.2006, lk 24.

(2)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 1.

(3)  ELT L 196, 2.8.2003, lk 1.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top