Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0068

EMP Ühiskomitee otsus nr 68/2007, 15. juuni 2007 , millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta konkreetsetes valdkondades väljaspool nelja vabadust

OJ L 304, 22.11.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 22 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/68(2)/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/52


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 68/2007,

15. juuni 2007,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta konkreetsetes valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuli 2005. aasta otsusega nr 107/2005. (1)

(2)

Asjakohane on laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007), (2) mida on parandatud ELTs L 31, 6.2.2007, lk 10.

(3)

Seepärast tuleks lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealust laiendatud koostööd saaks alustada 1. jaanuarist 2007,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artikli 9 lõikele 4 lisatakse järgmine taane:

„—

32006 D 1718: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1718/2006/EÜ, 15. november 2006, toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007) (ELT L 327, 24.11.2006, lk 12), mida on parandatud ELTs L 31, 6.2.2007, lk 10.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele järgneval päeval vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 15. juuni 2007

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 306, 24.11.2005, lk 45.

(2)  ELT L 327, 24.11.2006, lk 12.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top