Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0067

EMP Ühiskomitee otsus nr 67/2007, 29. juuni 2007 , millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

OJ L 304, 22.11.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/67(2)/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/51


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 67/2007,

29. juuni 2007,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 2. juuni 2006. aasta otsusega nr 74/2006. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogramm (2007–2013). (2)

(3)

Lepingu protokolli nr 31 tuleks muuta, et kõnealust laiendatud koostööd saaks alustada 1. jaanuaril 2007,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 31 artikli 7 lõikesse 5 lisatakse järgmine taane:

„—

32006 D 1639: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1639/2006/EÜ, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013) (ELT L 310, 9.11.2006, lk 15).”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 29. juuni 2007

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 245, 7.9.2006, lk 45.

(2)  ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top