Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0066

EMP Ühiskomitee otsus nr 66/2007, 15. juuni 2007 , millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

OJ L 304, 22.11.2007, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 19 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/66(2)/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/49


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 66/2007,

15. juuni 2007,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 1926/2006/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogramm aastateks 2007–2013. (2)

(3)

Lepingu protokolli nr 31 tuleks muuta, et kõnealust laiendatud koostööd saaks alustada 1. jaanuaril 2007,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 3 järele lisatakse järgmine lõik:

„3a.   EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2007 järgmises programmis:

32006 D 1926: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1926/2006/EÜ, 18. detsember 2006, millega kehtestatakse ühenduse tarbijapoliitika tegevusprogramm aastateks 2007–2013 (ELT L 404, 30.12.2006, lk 39).”;

2)

lõike 4 tekst asendatakse järgmisega:

„EFTA riigid osalevad lõigetes 3 ja 3a osutatud meetmete rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”;

3)

lõike 5 tekst asendatakse järgmisega:

„Alates koostöö algusest lõigetes 3 ja 3a osutatud tegevuse raames osalevad EFTA riigid täielikult kõikides EÜ komiteedes ja teistes organites, kes abistavad Euroopa Ühenduste Komisjoni nimetatud tegevuse juhtimisel või arendamisel.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 15. juuni 2007

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 39.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top