Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1298

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1298/2007, 6. november 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2007, et eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad

OJ L 289, 7.11.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1298/oj

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1298/2007,

6. november 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2007, et eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 40 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 900/2007 (mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks) (2) artikliga 1 kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared, need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (3) Montenegro ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

(2)

Kõnealuste sihtkohtade staatuse väärtõlgendamise vältimiseks on asjakohane eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 900/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud

a)

kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Serbia (4) ja Montenegro;

b)

Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

Esimeses lõigus osutatud alalise pakkumismenetluse kehtivusajal korraldatakse osalisi pakkumismenetlusi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1182/2007 (ELT L 273, 17.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26.

(3)  Sealhulgas Kosovo, ÜRO egiidi all vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(4)  Sealhulgas Kosovo, ÜRO egiidi all vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.”


Top