Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1220

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1220/2007, 18. oktoober 2007 , millega muudetakse melassi tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse suhkrusektoris, mis on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1110/2007

OJ L 275, 19.10.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1220/oj

19.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1220/2007,

18. oktoober 2007,

millega muudetakse melassi tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse suhkrusektoris, mis on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1110/2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestataske nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 34 lõike 2 teise lõigu teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Melassi impordil kohaldatavad tüüpilised hinnad ja imporditollimaksud alates 1. oktoobrist 2007 on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1110/2007. (3)

(2)

Komisjonile hetkel teadaoleva teabe alusel tuleb määruse (EÜ) nr 951/2006 kohaselt muuta tüüpilisi hindu ja täiendavaid tollimakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 34 osutatud toodete impordil kohaldatavad tüüpilised hinnad ja täiendavad tollimaksud, sätestatud määrusega (EÜ) nr 1110/2007, on muudetud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. oktoobril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2007

Komisjoni nimel

Põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 253, 28.9.2007, lk 7.


LISA

Melassi muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 19. oktoobrist 2007

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 40 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklile 40 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 27 määratletud standardkvaliteedi puhul.


Top