Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0750

2006/750/EÜ: Komisjoni otsus, 31. oktoober 2006 , millega muudetakse otsust 2005/359/EÜ Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide ( Quercus L.) lossimissadamate suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5142 all)

OJ L 302, 1.11.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 420–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 50 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/750/oj

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/49


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2005/359/EÜ Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) lossimissadamate suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5142 all)

(2006/750/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaselt ei või põhimõtteliselt ühendusse tuua Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalke (Quercus L.) tammede närbumistõve tekitaja Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i sissetoomise ohu tõttu.

(2)

Komisjoni 29. aprilli 2005. aasta otsusega 2005/359/EÜ, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes, (2) lubatakse selliste Ameerika Ühendriikidest pärit palkide importi teatavatel tingimustel.

(3)

Otsuse 2005/359/EÜ artikli 3 lõikes 1 on sätestatud lossimine ainult nendes sadamates, mis on loeteltud nimetatud otsuse II lisas. On asjakohane lisada II lisa loetelusse Riia ja Koperi sadamad vastavalt Läti ja Sloveenia taotlustele ja kustutada II lisa loetelust Lauterborgi sadam vastavalt Prantsusmaa taotlusele pärast konsulteerimist teiste liikmesriikidega, nagu on sätestatud eespool nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 2.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/359/EÜ II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk. 9).

(2)  ELT L 114, 4.5.2005, lk 14.


LISA

“II LISA

LOSSIMISSADAMAD

1.

Amsterdam

2.

Antwerp

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhaagen

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseilles

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Naapoli

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Riia

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Veneetsia

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge”


Top