EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0303

Nõukogu ühismeede 2006/303/ÜVJP, 25. aprill 2006 , millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta

OJ L 112, 26.4.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 414–414 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 23 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 23 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/303/oj

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/18


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/303/ÜVJP,

25. aprill 2006,

millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. mail 2005 vastu nõukogu ühismeetme 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta (1) (EUSEC RD Congo) ja seejärel võttis 1. detsembril 2005 vastu ühismeetme 2005/868/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP seoses Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) kaitseministeeriumi maksete korra parandamist käsitleva tehnilise abi projekti käivitamisega. (2)

(2)

EUSEC RD Congo volitused lõppevad 2. mail 2006.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee nõustus EUSEC RD Congo volituste pikendamisega kuni 2007. aasta juuni lõpuni ja missiooni struktuuri kohandamisega üleminekujärgseks etapiks Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

(4)

Ühismeedet 2005/355/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/355/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

artikli 3 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

muu hulgas järgmistele Kongo haldussüsteemi võtmepositsioonidele määratud eksperdid:

kaitseministri kabinet,

üldine peastaap,

maavägede peastaap,

merevägede üldine peastaap,

õhujõudude peastaap.”

;

2.

artikli 15 lõikes 1 asendatakse kohaldamiskuupäev järgmisega:

“30. juuni 2007”.

Artikkel 2

Alates 3. maist 2006 kuni 30. juunini 2007 on missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma 475 000 eurot.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 25. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 112, 3.5.2005, lk 20.

(2)  ELT L 318, 6.12.2005, lk 29.


Top