Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0259

2006/259/EÜ: Komisjoni otsus, 27. märts 2006 , millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Argentiina piirkonnajaotuse ning Brasiiliast imporditava värske veiseliha näidissertifikaatide osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 896 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 93, 31.3.2006, p. 65–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 537–550 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 128 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 128 - 141

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; mõjud tunnistatud kehtetuks 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/259/oj

31.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/65


KOMISJONI OTSUS,

27. märts 2006,

millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Argentiina piirkonnajaotuse ning Brasiiliast imporditava värske veiseliha näidissertifikaatide osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 896 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/259/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, millega sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 1976. aasta otsusega 79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest ning sätestatakse loomade ja inimeste tervise ja veterinaarsertifikaatide tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha impordil ühendusse) (2) on ette nähtud, et kõnealuste loomade ja liha import peab vastama kõnealuse otsuse kohaselt koostatud asjakohastes näidissertifikaatides sätestatud nõuetele.

(2)

Argentina kinnitas suu- ja sõrataudi O-tüve puhangut San Luís del Palmari departemangu Corrientese provintsis ning teatas sellest viivitamata komisjonile 8. veebruaril 2006.

(3)

Ühenduse tervisliku seisundi kaitseks on vaja võtta piirkonnajaotuse meetmed, millega ajutiselt peatatakse kondita veiseliha import, mis on pärit kõnealusest departemangust ning selle naaberdepartemangudest Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá ja San Cosme.

(4)

Esimene teade suu- ja sõrataudi kahtluse kohta saadeti Argentina veterinaarasutustele 4. veebruaril 2006. Veterinaarasutused on katkestanud ekspordisertifikaatide andmise pärast 4. jaanuari 2006 tapetud loomade lihale. 4. jaanuaril 2006 või pärast seda tapetud veistelt pärit liha saadetised kõnealustest departemangudest tuleks peatada. Siiski tuleks erandina lubada importida ühendusse ajavahemikus 4. jaanuar–4. veebruar 2006 tapetud veistelt pärit konditustatud laagerdunud lihast koosnevaid saadetisi, millel on ajavahemikus 4. jaanuar–4. veebruar 2006 allkirjastatud sertifikaat ning mis on juba ühendusse saadetud.

(5)

Pärast komisjoni äsjast kontrollkäiku Brasiiliasse selgus, et kuigi jälgitavuse süsteemid on oluliselt paranenud, tuleb teha mõningaid lisaparandusi, et vältida eri tervisliku seisundiga loomade võimalikku kokkupuutumist. Samuti on vaja tõhustada suu- ja sõrataudi vastast vaktsineerimist ning suutlikkust tõestada, et suu- ja sõrataudiviirus ei levi, võttes arvesse, et ühendusse imporditakse üksnes konditustatud laagerdunud liha.

(6)

Lisameetmena on asjakohane sätestada lisatagatised seoses loomade kokkupuudete, vaktsineerimise ja järelevalvega.

(7)

Arvesse tuleb võtta ka Santa Catarina osariigi põhimõtet suu- ja sõrataudi vastu mitte vaktsineerida.

(8)

Seepärast tuleks otsuse 79/542/EMÜ II lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 79/542/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 31. märtsist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 18, 23.1.2002, lk 11.

(2)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/9/EÜ (ELT L 7, 12.1.2006, lk 23).


LISA

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa I osa ning II osas olev veterinaarsertifikaatide näidiste loetelu ja näidis “BOV” asendatakse järgmisega:

“II LISA

(VÄRSKE LIHA)

1. osa

KOLMANDATE RIIKIDE VÕI NENDE OSADE LOETELU (1)

Riik

Territooriumi kood

Piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Näidis(ed)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albaania

AL-0

Kogu riik

 

 

AR – Argentina

AR-0

Kogu riik

EQU

 

 

AR-1

Järgmised provintsid: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (välja arvatud järgmised departemangud Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ja San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ja Tucuman

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-2

La Pampa ja Santiago del Estero

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-3

Cordoba

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-4

Chubut, Santa Cruz ja Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (ainult Ramon Lista territoorium) ja Salta (ainult Rivadavia departemang)

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-6

Salta (ainult järgmised departemangud: General Jose de San Martin, Oran, Iruya ja Santa Victoria)

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-7

Chaco, Formosa (välja arvatud Ramon Lista territoorium), Salta (välja arvatud järgmised departemangud: General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya ja Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, välja arvatud 25 km laiune puhvervöönd Boliivia ja Paraguay piiri ääres, mis ulatub Jujuy provintsi Santa Catalina liiduringkonnast Formosa provintsi Laishi liiduringkonnani

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AR-9

25 km laiune puhvervöönd Boliivia ja Paraguay piiri ääres, mis ulatub Jujuy provintsi Santa Catalina rajoonist Formosa provintsi Laishi rajoonini

 

 

AR-10

Corrientese provintsi järgmised departemangud: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ja San Luís del Palmar

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

AU – Austraalia

AU-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Kogu riik

 

 

BG – Bulgaaria a

BG-0

Kogu riik

EQU

 

 

BG-1

Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smolian, Pasardžik, Sofia rajoon, Sofia linn, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana ja Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, Kardžali ja 20 km laiune koridor Türgi piiri ääres

BH – Bahrein

BH-0

Kogu riik

 

 

BR – Brasiilia

BR-0

Kogu riik

EQU

 

 

BR-1

Osa osariigist Minas Gerais (välja arvatud järgmised liiduringkonnad: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ja Bambuí);

Espíritu Santo osariik;

Goias ja

osa Mato Grosso osariigist, mis hõlmab liiduringkondi Cuiaba (välja arvatud järgmised haldusüksused: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço), Caceres (välja arvatud haldusüksus Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (välja arvatud haldusüksus Itiquiora), Barra do Garça ja Barra do Burges.

BOV

A ja H

ILS 1. ja 2. peatükk

BR-2

Rio Grande do Suli osariik

BOV

A ja H

ILS 1. ja 2. peatükk

BR-3

Osa Mato Grosso do Suli osariigist, mis hõlmab haldusüksust Sete Quedas

BOV

A ja H

ILS 1. ja 2. peatükk

BR-4

Osa Mato Grosso do Suli osariigist (välja arvatud järgmised haldusüksused: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Mato Grosso Rio Verde ja Corumbá),

Paraná osariik ja

São Paulo osariik

BOV

A ja H

ILS 1. ja 2. peatükk

BR-5

Järgmised osariigid: Paraná,

Mato Grosso do Sul ja

São Paulo

1

BR-6

Santa Catarina osariik

BOV

A ja H

ILS 1. ja 2. peatükk

BW – Botswana

BW-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

BW-1

Veterinaarkontrollitsoonid 5, 6, 7, 8, 9 ja 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

ILS 1. ja 2. peatükk

BW-2

Veterinaarkontrollitsoonid 10, 11, 12, 13 ja 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

ILS 1. ja 2. peatükk

BY – Valgevene

BY-0

Kogu riik

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Hiina (Rahva-vabariik)

CN-0

Kogu riik

 

 

CO – Colombia

CO-0

Kogu riik

EQU

 

 

CO-1

Järgmiselt piiratud ala: punktist, kus Murri jõgi suubub Atrato jõkke allavoolu mööda Atrato jõge kuni kohta, kus see suubub Atlandi ookeani, sellest punktist mööda Atlandi ookeani rannikujoont Tiburóni neemeni Panama piiril; sellest punktist Vaiksesse ookeani mööda Colombia-Panama piiri; sellest punktist Valle jõe suudmesse mööda Vaikse ookeani rannikut ja sealt sirgjoones punktini, kus Murri jõgi suubub Atrato jõkke

BOV

A

2

CO-3

Sinu jõe suudmest Atlandi ookeani ääres ülesvoolu mööda jõge kuni selle ülemjooksuni Alto Paramillo's; sellest punktist mööda Antioquia ja Córdoba departemangude vahelist piiri kuni Puerto Rey'ni Atlandi ookeani ääres, ja sellest punktist mööda Atlandi ookeani rannajoont kuni Sinu jõe suudmeni

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

CU – Kuuba

CU-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžeeria

DZ-0

Kogu riik

 

 

ET – Etioopia

ET-0

Kogu riik

 

 

FK – Falklandi saared

FK-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

HK – Hong-kong

HK-0

Kogu riik

 

 

HN – Honduras

HN-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

HR – Horvaatia

HR-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Iisrael

IL-0

Kogu riik

 

 

IN – India

IN-0

Kogu riik

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keenia

KE-0

Kogu riik

 

 

MA – Maroko

MA-0

Kogu riik

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Kogu riik

 

 

MK – endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (3)

MK-0

Kogu riik

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Kogu riik

 

 

MX – Mehhiko

MX-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

NA – Namiibia

NA-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

NA-1

Palgrave Pointist (läänes) kuni Gamini (idas) kulgevast piiritarast lõuna pool asuv ala

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Uus-Kaledoonia

NC-0

Kogu riik

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaraagua

NI-0

Kogu riik

 

 

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Kogu riik

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Kogu riik

EQU

 

 

PY-1

Chaco central ja San Pedro alad

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

RO – Rumeenia a

RO-0

Kogu riik

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Vene Föderatsioon

RU-0

Kogu riik

 

 

RU-1

Murmanski oblast, Jamali Neemetsi autonoomne ringkond

RUF

SV – El Salvador

SV-0

Kogu riik

 

 

SZ – Svaasimaa

SZ-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Piirkond lääne pool nn punase joone taradest, mis kulgevad Usutu jõest kuni Lõuna-Aafrika piirini Nkalashanest läänes

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Suu- ja sõrataudi veterinaarseire ja vaktsineerimise kontrolltsoonid, kehtestatud õigusaktiga, mis on avaldatud 2001. aasta ametlikus väljaandes nr 51

BOV, RUF, RUW

F

ILS 1. ja 2. peatükk

TH – Tai

TH-0

Kogu riik

 

 

TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

 

 

TR – Türgi

TR-0

Kogu riik

 

 

TR-1

Järgmised provintsid: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Uşak, Yozgat ja Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Kogu riik

 

 

US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Montenegro

XM-0

Kogu tolliterritoorium (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbia (2)

XS-0

Kogu tolliterritoorium (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Kogu riik

EQU

 

 

BOV

A

ILS 1. ja 2. peatükk

OVI

A

ILS 1. ja 2. peatükk

ZA – Lõuna-Aafrika

ZA-0

Kogu riik

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Kogu riik, välja arvatud:

suu- ja sõrataudi kontrolltsooni see osa, mis asub Mpumalanga ja põhjapoolsete provintside veterinaarpiirkonnas, Natali veterinaarpiirkonna Ingwavuma ringkonnas ning 28. pikkuskraadist ida pool paikneval Botswana piiri äärsel alal, ja

Camperdowni ringkond KwaZulu-Natali provintsis

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Kogu riik

 

 

=

Sertifikaati ei ole sätestatud ja värske liha import on keelatud (välja arvatud liikide puhul, millele on viidatud kogu riiki tähistavas reas).

a

=

Kohaldatav üksnes kuni kõnealuse ühineva riigi saamiseni Euroopa Liidu liikmesriigiks.

6. veerus osutatud eritingimused

“1”: Geograafilised ja ajalised piirangud:

“2”: Kategooriapiirangud:

Rups ei ole lubatud (välja arvatud veiste vahelihase ja mälumislihaste puhul).

2. osa

VETERINAARSERTIFIKAATIDE NÄIDISED

Näidis(ed):

“BOV”

:

koduveiste (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis ja nende ristandid) värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“POR”

:

kodusigalaste (Sus scrofa) värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“OVI”

:

kodulammaste (Ovis aries) ja -kitsede (Capra hircus) värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“EQU”

:

koduloomadena peetavate hobuslaste (Equus caballus, Equus asinus ja nende ristandid) värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“RUF”

:

tehistingimustes mittekoduloomadena peetavate muude kui sigalaste ja kabjaliste värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“RUW”

:

looduslike mittekoduloomadena peetavate muude kui sigalaste ja kabjaliste värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“SUF”

:

tehistingimustes mittekoduloomadena peetavate looduslike sigalaste värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“SUW”

:

looduslike mittekoduloomadena peetavate sigalaste värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

“EQW”

:

looduslike mittekoduloomadena peetavate kabjaliste värske liha veterinaarsertifikaadi näidis.

SG (täiendavad tagatised):

“A”

:

tagatised sertifikaatide näidiste BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) ja RUW (punkt 10.4) kohaselt sertifitseeritud värske liha, välja arvatud rupsi, laagerdamise, pH-taseme mõõtmise ja konditustamise kohta.

“B”

:

tagatised laagerdunud trimmitud rupsi kohta vastavalt sertifikaadi näidisele BOV (punkt 10.6).

“C”

:

tagatised klassikalise sigade katku laborikatse kohta rümpadel, millest saadi sertifikaadi näidise SUW (punkt 10.3 a) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“D”

:

tagatised vedelate toidujäätmete kasutamise kohta söödana majandi(te)s, mille loomadest on saadud sertifikaadi näidiste POR (punkt 10.3d) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“E”

:

tagatised tuberkuloosiproovi kohta loomadel, kellest on saadud sertifikaadi näidise BOV (punkt 10.4d) kohaselt sertifitseeritud värske liha.

“F”

:

tagatised sertifikaatide näidiste BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) ja RUW (punkt 10.4) kohaselt sertifitseeritud värske liha, välja arvatud rupsi, laagerdamise ja konditustamise kohta.

“G”

:

tagatised 1. rupsi ja seljaaju eemaldamise kohta ning 2. hirvlaste kontrolli ja päritolu kohta seoses kroonilise kõhnumistõvega, nagu on osutatud sertifikaatide näidistes RUF (punkt 9.2.1) ja RUW (punkt 9.3.1).

“H”

:

Brasiilialt nõutavad lisagarantiid loomade kokkupuudete, vaktsineerimisprogrammide ja järelevalve kohta. Kuna Brasiilia Santa Catarina osariigis suu- ja sõrataudi vastu ei vaktsineerita, ei kohaldata viidet vaktsineerimisprogrammile liha puhul, mis on saadud kõnealusest osariigist pärit ja seal tapetud loomadelt.

Märkused

a)

Veterinaarsertifikaadid koostab ekspordiriik II lisa 2. osas olevate näidiste alusel kooskõlas asjaomasele lihale vastava näidise ülesehitusega. Need sisaldavad näidises olevas nummerdatud järjekorras kinnitusi, mis on nõutavad mis tahes kolmanda riigi jaoks ja täiendavaid tagatisi, mis on nõutavad eksportiva kolmanda riigi või selle osa jaoks.

b)

Eraldi ja unikaalne sertifikaat tuleb anda ühelt II lisa 1. osa 2. ja 3. veerus nimetatud territooriumilt eksporditava liha kohta, mis saadetakse samasse sihtkohta ja mida veetakse samas raudteevagunis, veoautos, õhusõidukis või laevas.

c)

Iga sertifikaat koosneb ühest lehest, mis on kahepoolne, või kui vaja läheb rohkem teksti, siis on sertifikaat sellisel kujul, et kõik vajalikud lehed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

d)

Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes EL selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille piiripunktis toimub kontroll, ja vähemalt ühes EL sihtliikmesriigi ametlikus keeles. Kõnealused liikmesriigid võivad lubada vajaduse korral muude ühenduse keelte kasutamist, millele vajaduse korral lisatakse ametlik tõlge.

e)

Kui partii osade identifitseerimise otstarbel (sertifikaadi näidise punkti 8.3 loend) lisatakse sertifikaadile täiendavaid lehti, käsitletakse neid lehti samuti sertifikaadi originaali osadena ja igale lehele kantakse sertifikaati väljastava riikliku veterinaararsti allkiri ja tempel.

f)

Kui sertifikaat, sealhulgas punktis e osutatud täiendavad loendid, koosneb rohkem kui ühest lehest, on iga lehe allservas number – (lehekülje number)/(lehekülgi kokku) – ja ülaservas pädeva asutuse määratud sertifikaadi koodnumber.

g)

Sertifikaadi originaali peab täitma ja allkirjastama ametlik veterinaararst. Ekspordiriigi pädevad asutused tagavad, et sertifikaadi põhimõtted vastavad nõukogu direktiivis 96/93/EÜ kehtestatud põhimõtetele. Allkirja värv erineb teksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse muude kui reljeefsete või vesimärgiga templite suhtes.

h)

Sertifikaadi originaal peab olema partiiga EL piiripunktis kaasas.

Image

Image

Image

Image


(1)  Ilma et see piiraks konkreetseid sertifitseerimisnõudeid, mis on sätestatud mis tahes kolmandate riikidega sõlmitud asjaomaste ühenduse kokkulepetega.

(2)  Ei hõlma Kosovot, vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(3)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik; ajutine kood, mis ei mõjuta mingil määral kõnealuse riigi lõplikku nomenklatuuri, mille suhtes lepitakse kokku pärast ÜROs sel teemal peetavate läbirääkimiste lõppemist.

(4)  Serbia ja Montenegro on eraldiseisvate tolliasutustega vabariigid, mis moodustavad liitriigi, ja on seepärast eraldi loetletud.

=

Sertifikaati ei ole sätestatud ja värske liha import on keelatud (välja arvatud liikide puhul, millele on viidatud kogu riiki tähistavas reas).

a

=

Kohaldatav üksnes kuni kõnealuse ühineva riigi saamiseni Euroopa Liidu liikmesriigiks.


Top