Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0020

2006/20/EÜ: Komisjoni otsus, 23. detsember 2005 , millega muudetakse otsust 2005/59/EÜ Slovakkia piirkondade suhtes, kus tuleb rakendada metssigadel esineva sigade katku likvideerimise kava (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5632 all)

OJ L 15, 20.1.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 40–41 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2013; kehtetuks tunnistatud 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/20(1)/oj

20.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/48


KOMISJONI OTSUS,

23. detsember 2005,

millega muudetakse otsust 2005/59/EÜ Slovakkia piirkondade suhtes, kus tuleb rakendada metssigadel esineva sigade katku likvideerimise kava

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 5632 all)

(Ainult slovakikeelne tekst on autentne)

(2006/20/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade katku vastu võitlemise ühe meetmena võttis komisjon 26. jaanuaril 2005. aastal vastu otsuse 2005/59/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Slovakkias. (2)

(2)

Slovakkia ametiasutused on komisjoni teavitanud haiguse hiljutisest arengust metssigadel. Kõnealusest teabest nähtub, et metssigadel esinev sigade katk on edukalt likvideeritud järgmistel veterinaar- ja toiduametite ringkondade territooriumidel: Trnava (hõlmab Trnava, Piešťany ja Hlohoveci rajoone) ja Banská Bystrica (hõlmab Banská Bystrica ja Brezno rajoone). Nendes piirkondades ei ole vaja enam kohaldada heakskiidetud likvideerimiskava.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2005/59/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/59/EÜ lisa punkt 1 asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Slovaki Vabariigile.

Brüssel, 23. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 24, 27.1.2005, lk 46. Otsust on muudetud otsusega 2005/226/EÜ (ELT L 71, 17.3.2005, lk 72).


LISA

“1.   Piirkonnad, kus rakendatakse likvideerimiskava

Järgmiste veterinaar- ja toiduametite ringkondade (DVFA) territoorium: Trenčín (hõlmab Trenčíni ja Bánovce nad Bebravou rajoone), Prievidza (hõlmab Prievidza ja Partizánske rajoone), Púchov (hõlmab ainult Ilava rajooni), Žiar nad Hronom (hõlmab Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja Banská Štiavnica rajoone), Zvolen (hõlmab Zvoleni, Krupina ja Detva rajoone), Lučenec (hõlmab Lučeneci ja Poltári rajoone) ja Veľký Krtíš.”


Top