Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0087

Komisjoni määrus (EÜ) nr 87/2006, 19. jaanuar 2006 , millega avatakse alaline pakkumiskutse Kreeka sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi edasimüümiseks siseturul

OJ L 15, 20.1.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/87/oj

20.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 87/2006,

19. jaanuar 2006,

millega avatakse alaline pakkumiskutse Kreeka sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi edasimüümiseks siseturul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõikeid 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 75/91 (2) on sätestatud sekkumisametite valduses oleva koorimata riisi müügi menetlused ja tingimused.

(2)

Kreeka sekkumisameti poolt praegu ladustatud koorimata riisi kogus on suur ja ladustamisaeg väga pikk. Seega tuleks avada alaline pakkumiskutse, et müüa siseturul edasi umbes 11 115 tonni selle ameti valduses olevat koorimata riisi.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kreeka sekkumisamet avab määruses (EMÜ) nr 75/91 sätestatud tingimustel alalise pakkumiskutse sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi käesoleva määruse lisas esitatud koguse edasimüümiseks siseturul.

Artikkel 2

1.   Tähtaeg, mille jooksul võib esitada pakkumisi esimese osalise pakkumismenetluse raames, on 1. veebruar 2006.

2.   Viimase osalise pakkumismenetluse tähtaeg lõpeb 29. märtsil 2006.

3.   Pakkumised tuleb esitada Kreeka sekkumisametile:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Athènes

Telefon (30) 210-212 48 46 ja 212 47 88

Faks (30) 210-212 47 91

Artikkel 3

Erandina määruse (EMÜ) nr 75/91 artiklist 19 teatab Kreeka sekkumisamet komisjonile hiljemalt pakkumiste tähtaja lõpule järgneva nädala teisipäeval müüdud partiide kogused ja keskmised hinnad, esitades need vajaduse korral rühmade kaupa.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(2)  EÜT L 9, 12.1.1991, lk 15.


LISA

Rühm

1

2

3

Kogus (ligikaudne)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Saagi aasta

1999

2000

2002

Riisi sort

kõik sordid

kõik sordid

ümarateraline, keskmiseteraline ja pikateraline A-riis


Top