Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0609

2005/609/EÜ: Komisjoni otsus, 8. august 2005, millega muudetakse otsust 2005/240/EÜ Poolas kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2985 all)

OJ L 207, 10.8.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/609/oj

10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/20


KOMISJONI OTSUS,

8. august 2005,

millega muudetakse otsust 2005/240/EÜ Poolas kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2985 all)

(Ainult poolakeelne tekst on autentne)

(2005/609/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. novembri 1984. aasta määrust (EMÜ) nr 3220/84, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade liigitusskaala, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/240/EÜ (2) lubati searümpade liigitamiseks Poolas kasutada kolme meetodit.

(2)

Poola valitsus on komisjonilt taotlenud kahe seadme kirjelduse muutmise kinnitamist.

(3)

Kõnealuse taotluse läbivaatamisel on ilmnenud, et tingimused seadmete kirjelduse muutmiseks on täidetud.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2005/240/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/240/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1.

2. osa punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Seade on varustatud 3,5 MHz ultraheliandurite reaga (U-Systems).

Mõõtmiste tulemused konverteeritakse Ultra-FOM seadme abil hinnanguliseks tailiha sisalduseks.”

2.

3. osa punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Seade on varustatud kuueteistkümne 2 MHz ultrahelianduriga (GE Inspection Technologies).

Ultrahelimõõtmistega saadakse seljapeki paksuse ja lihase paksuse näitajad.

Mõõtmiste tulemused konverteeritakse arvuti abil hinnanguliseks tailiha sisalduseks.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 8. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 301, 20.11.1984, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3513/93 (EÜT L 320, 22.12.1993, lk 5).

(2)  ELT L 74, 19.3.2005, lk 62.


Top