Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_373_R_0044_01

2004/881/: 2004/881/EÜ:
Komisjoni otsus, 29. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta, mis käsitleb laienemisega seotud muudatusi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites
Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites tehtavaid muudatusi

OJ L 373, 21.12.2004, p. 44–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 228–237 (MT)

21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/44


KOMISJONI OTSUS,

29. november 2004,

Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta, mis käsitleb laienemisega seotud muudatusi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites

(2004/881/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2002. aasta otsust nr 2002/979 ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu allkirjastamise ja teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Laienemist arvesse võttes on vaja muuta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelises assotsieerumislepingus piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liite A jagu selleks, et kaitsta uute liikmesriikide uusi piiritusjookide nimetusi alates 1. maist 2004.

(2)

Sellest tulenevalt on ühendus ja Tšiili Vabariik vastavalt eespool nimetatud kokkuleppe artikli 16 lõikele 2 sõlminud kirjavahetuse teel kokkuleppe, mille kohaselt muudetakse asjaomase kokkuleppe I liite A jagu. Kõnealune kirjavahetus tuleks seetõttu heaks kiita.

(3)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas piiritusjookide rakenduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liite A jagu.

Kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolevaga volitatakse põllumajandusvolinikku kirjavahetusele alla kirjutama, et kirjavahetus muutuks ühenduse jaoks siduvaks.

Brüssel, 29. november 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 352, 30.12.2002, lk 1.


Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel

KIRJAVAHETUSE TEEL SÕLMITUD KOKKULEPE,

mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liites tehtavaid muudatusi

Brüssel, 30. november 2004

Lugupeetud härra.

Mul on au viidata tehnilisi kohandusi käsitlevatele kohtumistele, mis on toimunud vastavalt 18. novembril 2002. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel sõlmitud assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe artikli 16 lõikele 2, milles on sätestatud, et lepinguosalised võivad nimetatud kokkulepet vastastikusel nõusolekul muuta.

Nagu Te teate, laieneb Euroopa Liit 1. mail 2004. aastal. Sellest tulenevalt on eespool nimetatud kokkuleppe I liite A jakku (Ühendusest pärit piiritusjookide kaitstud nimetuste loetelu) vaja sisse viia tehnilisi kohandusi, et tagada uute liikmesriikide piiritusjookide nimetustele lepinguosaliste tunnustamine ja kaitse alates 1. maist 2004.

Seetõttu on mul au teha ettepanek, et ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liite A jagu asendataks alates 1. maist 2004 käesolevale kirjale lisatud liitega eeldusel, et Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise leping jõustub samal kuupäeval.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Euroopa Ühenduse nimel

Mariann FISCHER BOEL

Brüssel, 30. november 2004

Lugupeetud proua.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

“Mul on au viidata tehnilisi kohandusi käsitlevatele kohtumistele, mis on toimunud vastavalt 18. novembril 2002. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel sõlmitud assotsieerumislepingus piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe artikli 16 lõikele 2, milles on sätestatud, et lepinguosalised võivad nimetatud kokkulepet vastastikusel nõusolekul muuta.

Nagu Te teate, laieneb Euroopa Liit 1. mail 2004. aastal. Sellest tulenevalt on eespool nimetatud kokkuleppe I liite A jakku (Ühendusest pärit piiritusjookide kaitstud nimetuste loetelu) vaja sisse viia tehnilisi kohandusi, et tagada uute liikmesriikide piiritusjookide nimetustele lepinguosaliste tunnustamine ja kaitse alates 1. maist 2004.

Seetõttu on mul au teha ettepanek, et ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe I liite A jagu asendataks alates 1. maist 2004 käesolevale kirjale lisatud liitega eeldusel, et Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise leping jõustub samal kuupäeval.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.”

Mul on au Teile teatada, et Tšiili Vabariik nõustub selle kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Tšiili Vabariigi nimel

Alberto VAN KLAVEREN

“1. LIIDE

(vastavalt artiklile 6)

PIIRITUSJOOKIDE JA AROMATISEERITUD JOOKIDE KAITSTUD NIMETUSED

A.   Ühendusest pärit piiritusjookide kaitstud nimetuste loetelu

1.   Rumm

 

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Viski (whisky)

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Neid nimetusi võib täiendada märkega “malt” või “grain”)

2. b)   Viski (whiskey)

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Neid nimetusi võib täiendada märkega “Pot Still”)

3.   Teraviljapiiritus

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Veinipiiritus

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Nimetust “Cognac” võib täiendada järgmiste märgetega:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brändi

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής / Brandy of Attica (Atika brändi)

 

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese (Peloponnesose brändi)

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece (Kesk-Kreeka brändi)

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjook

 

Eau de vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina / Grappa del Trentino

 

Grappa friulana / Grappa del Friuli

 

Grappa veneta / Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete (Kreeta tsikoudia)

 

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia (Makedoonia tsipouro)

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly (Tessaalia tsipouro)

 

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos (Tyrnavose tsipouro)

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία / Zivania

 

Pálinka

7.   Puuviljaviin

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

 

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano / Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino / Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Õunaviin ja pirniviin

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Emajuureviin

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Puuviljadest valmistatud piiritusjoogid

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Köömnemaitselised piiritusjoogid

 

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13.   Aniisimaitselised piiritusjoogid

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο / Ouzo

14.   Liköör

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee / Jagertee / Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Piiritusjoogid

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch / Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Viin (vodka)

 

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

Polska Wódka / Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Põhja-Podlaasia madalikult pärit lõhnheinatõmmisega aromatiseeritud ürdiviin

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Mõrumaitselised piiritusjoogid

 

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká”


Top