Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2183

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2183/2004, 6. detsember 2004, millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele

OJ L 373, 21.12.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 293–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 78 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2183/oj

21.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 373/7


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2183/2004,

6. detsember 2004,

millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu osutas määruse (EÜ) nr 2182/2004 (2) vastuvõtmisel, et määrust tuleks kohaldada osalevatele liikmesriikidele, nagu need on määratletud nõukogu 3. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta. (3)

(2)

Siiski on oluline, et euro müntidele sarnanevaid medaleid ja märke käsitlev kord oleks ühtne kogu ühenduses ja selleks tuleks vastu võtta vajalikud sätted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2182/2004 kohaldamisala laiendatakse liikmesriikidele, kes ei ole osalevad liikmesriigid, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 974/98.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

H. HOOGERVORST


(1)  Arvamus on esitatud 1. aprillil (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1

(3)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2596/2000 (EÜT L 300, 29.11.2000, lk 2).


Top