Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0780

2004/780/EÜ, Euratom: Nõukogu otsus, 19. november 2004, Euroopa Ühenduste Komisjoni presidendi ja liikmete ametisse nimetamise kohta

OJ L 344, 20.11.2004, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 124–125 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/780/oj

20.11.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/33


NÕUKOGU OTSUS,

19. november 2004,

Euroopa Ühenduste Komisjoni presidendi ja liikmete ametisse nimetamise kohta

(2004/780/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 213 lõiget 1 ning artikli 214 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 126 lõiget 1 ning artikli 127 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Uus komisjon, millesse kuulub igast liikmesriigist üks kodanik, tuleb ametisse nimetada ajavahemikuks, mis kestab ametisse nimetamisest kuni 31. oktoobrini 2009.

(2)

Riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokku tulnud nõukogu määras 29. juunil 2004 José Manuel DURÃO BARROSO isikuks, kes kavatsetakse nimetada komisjoni presidendiks. (1)

(3)

Euroopa Parlament kiitis selle kandidatuuri heaks oma 22. juuli 2004. aasta resolutsiooniga.

(4)

Otsusega 2004/753/EÜ, Euratom, (2) millega tühistatakse ja asendatakse otsus 2004/642/EÜ, Euratom, (3) ja ühisel kokkuleppel ametisse nimetatud komisjoni presidendiga võttis nõukogu vastu teiste isikute nimekirja, keda ta kavatseb nimetada komisjoni liikmeteks.

(5)

18. novembril 2004 toimunud hääletusel kiitis Euroopa Parlament heaks komisjoni presidendi ja teiste liikmete täies koosseisus ametisse nimetamise.

(6)

Seetõttu tuleks komisjoni president ja teised liikmed ametisse nimetada.

(7)

Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumisel lõpeb komisjoni selle liikme ametiaeg, kellel on komisjoni asepresidendiks saava Euroopa Liidu tulevase välisministriga sama kodakondsus,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse ajavahemikuks 22. november 2004 kuni 31. oktoober 2009 Euroopa Ühenduste Komisjoni:

presidendiks:

José Manuel DURÃO BARROSO

liikmeteks:

Joaquín ALMUNIA AMANN

Jacques BARROT

Joe BORG

Stavros DIMAS

Benita FERRERO-WALDNER

Ján FIGEĽ

Mariann FISCHER BOEL

Franco FRATTINI

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Danuta HÜBNER

Siim KALLAS

László KOVÁCS

Neelie KROES

Markos KYPRIANOU

Peter MANDELSON

Charlie McCREEVY

Louis MICHEL

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Vladimír ŠPIDLA

Günter VERHEUGEN

Margot WALLSTRÖM.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 22. novembril 2004.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. november 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

J. P. H. DONNER


(1)  ELT L 236, 7.7.2004, lk 15.

(2)  ELT L 333, 9.11.2004, lk 12.

(3)  ELT L 294, 17.9.2004, lk 30.


Top