Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9525

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9525 – EPE/OCH/Omnicare) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 307, 11.9.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 307/11


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9525 – EPE/OCH/Omnicare)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 307/08)

1.   

4. septembril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Equistone Partners Europe Limited („Equistone“, Ühendkuningriik),

Omnicare Holding GmbH & Co. KG („OCH“, Saksamaa),

Omnicare Beteiligungen GmbH („Omnicare“, Saksamaa).

Equistone ja OCH omandavad kavandatava koondumisega Omnicare’i üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Equistone on börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõtja, kes tegutseb Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Šveitsis. Equistone’i hallatavad fondid investeerivad mitmesuguste ettevõtlussektorite ettevõtetesse, näiteks tarbija- ja reisiteenuste, finantsteenuste, spetsialiseerunud inseneriteenuste ja tugiteenuste valdkonnas;

Omnicare tegutseb peamiselt järgmistes valdkondades: i) spetsiaalravimite müük (onkoloogiaravimid), ii) ravimeid valmistavatele apteekidele osutatavad teenused, iii) osalus ambulatoorsetes onkoloogiakeskustes ning iv) vaimsete ja psühhosomaatiliste häirete ja haiguste ravikliinikutes.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9525 – EPE/OCH/Omnicare

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Top