Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9097

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9097 – Boeing/Embraer) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 304, 9.9.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 304/3


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9097 – Boeing/Embraer)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 304/03)

1.   

30. augustil 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

The Boeing Company („Boeing“, Ameerika Ühendriigid);

Embraer S.A. („Embraer“, Brasiilia);

Embraeri kommertslennundusega tegelev haru (Brasiilia), mis kuulub ettevõtjale Embraer;

EB Defense, LLC (Ameerika Ühendriigid), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Embraer.

Boeing omandab ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Embraer kommertslennundusega tegeleva haru ning sellega seotud tegevuste ja insenerisuutlikkuse üle täieliku ainukontrolli ning koos ettevõtjaga Embraer ühiskontrolli ettevõtja EB Defense, LLC üle, et ehitada Embraeri sõjaväetranspordilennukite KC-390 jaoks tootmisüksuse.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Boeing on Chicagos Illinoisi osariigis asuv USA lennundus- ja kaitsetehnoloogia ettevõtja. Boeing projekteerib, toodab ja turustab tsiviil- ja sõjaväelennukeid ning kosmoseaparaate, samuti kaitse-, kosmose- ja turvasüsteeme. Boeing osutab ka lennundus- ja kosmosesektorile järelturuteenuseid, mis hõlmab muu hulgas tulemuspõhist logistikat ja koolitusi;

Embraer on São José dos Camposes São Paulo osariigis asuv Brasiilia ettevõtja, mis on tegev kommerts- ja ärilennunduse, kaitse- ning turvavaldkonnas;

Embraeri kommertslennundusega tegelev haru tegeleb alla 150 istekohaga kommertslennukite projekteerimise, tootmise ja turustamisega ning osutab enda toodetud lennukitele järelturuteenuseid, sealhulgas operatiiv- ja tehniline tugi ning koolitused;

EB Defense, LLC hakkab tegelema praegu sertifitseerimisel oleva Embraeri KC-390 sõjaväetranspordilennuki lõpliku koostamise, turustamise, müügi ning järelturuteenustega.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9097 – Boeing/Embraer

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks: +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).


Top