Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9094(02)

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9094 – Amcor/Bemis) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 459, 20.12.2018, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 459/48


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9094 – Amcor/Bemis)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 459/17)

1.   

12. detsembril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Amcor Limited („Amcor“, Austraalia),

Bemis Company Inc. („Bemis“, Ameerika Ühendriigid).

Amcor ühineb Bemisega täielikult ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

Sellest koondumisest teatati komisjonile juba 15. novembril 2018, kuid seejärel teatis tühistati 12. detsembril 2018.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Amcor: erinevate pakkelahenduste tarnimine; jäikade ja painduvate pakendite tarnimine toiduaine-, joogi- ja meditsiinitööstusele ning ravimi-, isikliku hügieeni ja muude tarbekaupade sektoritele üleilmselt;

—   Bemis: jäikade ja painduvate pakendite tarnimine toiduaine-, tarbekaupade, meditsiini- ja muudele sektoritele üleilmselt.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9094 – Amcor/Bemis

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).


Top