Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8084(01)

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Juhtum M.8084 – Bayer/Monsanto

C/2018/1709

OJ C 459, 20.12.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 459/9


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Juhtum M.8084 – Bayer/Monsanto

(2018/C 459/09)

1.   

30. juunil 2017 sai komisjon ühinemismääruse (2) artiklile 4 vastava teate kavandatava koondumise kohta, mille raames Bayer Aktiengesellschaft (edaspidi „Bayer“ või „teate esitaja“) omandab aktsiate ostu teel (edaspidi „tehing“) ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses täieliku kontrolli Monsanto Corporationi (edaspidi „Monsanto“) üle. Bayerit ja Monsantot nimetatakse edaspidi ühiselt „koondumise osalisteks“.

2.   

Komisjoni uurimise esimeses etapis tekkis tõsiseid kahtlusi tehingu kokkusobivuses siseturuga ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, eriti seoses mõjuga konkurentsile taimekaitsevahendite, seemnete, põllumajanduslike tunnuste ja digitaalse põllumajanduse valdkonnas. 22. augustil 2017 võttis komisjon vastavalt ühinemismääruse artikli 6 lõike 1 punktile c vastu otsuse algatada menetlus, mille kohta koondumise osalised esitasid 4. septembril 2017 kirjalikud märkused.

3.   

19. septembril 2017 ja 26. jaanuaril 2018 pikendati tehingu läbivaatamise teist etappi ühinemismääruse artikli 10 lõike 3 alusel kokku 15 tööpäeva võrra.

4.   

4. oktoobril 2017 ja 16. oktoobril 2017 võttis komisjon vastavalt ühinemismääruse artikli 11 lõikele 3 vastu kaks otsust, millega ühinemise läbivaatamise tähtaeg peatati, kuna koondumise osalised ei olnud esitanud teatavaid nõutud dokumente. Esimene peatamine kestis 21. septembrist 2017 kuni 13. oktoobrini 2017 ja teine 10. oktoobrist 2017 kuni 3. novembrini 2017, mil nõutud dokumendid esitati.

5.   

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V., Avaaz Foundation, DowDuPont Inc. ja IPES-Food on nende taotlusel tunnistatud käesolevas menetluses huvitatud kolmandateks osapoolteks.

6.   

14. detsembril 2017 võttis komisjon käesolevas asjas vastu vastuväited, mis samal päeval edastati koondumise osalistele. Koondumise osalised vastasid vastuväidetele 9. jaanuaril 2018. Koondumise osalised ei taotlenud võimalust esitada oma väiteid ametlikul suulisel kuulamisel.

7.   

Komisjon saatis 26. jaanuaril 2018 ning 1. ja 8. veebruaril 2018 faktilisi asjaolusid käsitlevad kirjad, võimaldades koondumise osalistel täiendavaid faktilisi asjaolusid kommenteerida.

8.   

2. veebruaril 2018 esitasid koondumise osalised ametlikud kohustused. 5. veebruaril 2018 esitasid koondumise osalised kohustuste veidi muudetud versiooni. Komisjon tegi neile kohustustele turutesti 6. veebruaril 2018. Kohutuste paketi suhtes komisjoni turutestile saadud tagasiside põhjal esitasid koondumise osalised 16. veebruaril 2018 uuendatud kohustused (edaspidi „lõplikud kohustused“).

9.   

Otsuse eelnõus jõuab komisjon järeldusele, et lõplikud kohustused on sobivad ja piisavad märkimisväärsete tõhusa konkurentsi takistuste kõrvaldamiseks valdkondades, kus tuvastati märkimisväärsed tõhusa konkurentsi takistused. Seetõttu tunnistab komisjon tehingu siseturuga ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga kokkusobivaks, tingimusel et täidetakse tingimusi ja nõudeid, mille eesmärk on tagada lõplike kohustuste täitmine Bayeri poolt.

10.   

Olen otsuse eelnõu vastavalt otsuse 2011/695/EL artikli 16 lõikele 1 läbi vaadanud ja järeldan, et see käsitleb ainult vastuväiteid, mille kohta koondumise osalistele on antud võimalus oma seisukohad teatavaks teha.

11.   

Kokkuvõttes leian, et käesoleva juhtumi puhul on tagatud menetlusõiguste tõhus kasutamine.

Brüssel, 12. märts 2018

Wouter WILS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29)) (edaspidi „otsus 2011/695/EL“) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1) („ühinemismäärus“).


Top