Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0634

Kohtuasi T-634/16: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta otsus – Montel versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskohustus — Põhjendamiskohustus — Õiguspärane ootus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Parlamendiliikmete sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/37


Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta otsus – Montel versus parlament

(Kohtuasi T-634/16) (1)

((Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri - Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised - Alusetult maksud summade tagasinõudmine - Peasekretäri pädevus - Electa una via - Kaitseõigused - Tõendamiskohustus - Põhjendamiskohustus - Õiguspärane ootus - Poliitilised õigused - Võrdne kohtlemine - Võimu kuritarvitamine - Parlamendiliikmete sõltumatus - Faktiviga - Proportsionaalsus))

(2018/C 022/50)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sophie Montel (Saint-Vit, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat G. Sauveur)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: G. Corstens ja S. Seyr)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer, R. Meyer ja A. Jensen)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada parlamendi peasekretäri 24. juuni 2016. aasta otsus, millega nõutakse hagejalt tagasi talle parlamendiliikmete assisteerimiskuludena alusetult makstud 77 276,42 eurot, selle otsuse teade ja rakendusmeetmed, mis sisalduvad parlamendi finantsküsimuste peadirektori 5. ja 6. juuli 2016. aasta kirjas, ja sellega seotud 4. juuli 2016. aasta võlakiri ning teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis hagejale eelkõige kõnealuse otsusega väidetavalt tekitati.

Resolutsioon

1.

Tühistada parlamendi peasekretäri 24. juuni 2016. aasta otsus, millega nõutakse S. Montelilt tagasi talle parlamendiliikmete assisteerimiskuludena alusetult makstud 77 276,42 eurot, ja sellega seotud 4. juuli 2016. aasta võlakiri osas, milles need puudutavad ajavahemikus veebruarist kuni aprillini 2015 makstud summasid.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta S. Monteli, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 383, 17.10.2016.


Top