Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0613

Kohtuasi C-613/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 24. oktoobril 2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

OJ C 22, 22.1.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 24. oktoobril 2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

(Kohtuasi C-613/17)

(2018/C 022/35)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte dei Conti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

Vastustaja: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 549/2013/EL (1) (nn Euroopa arvepidamissüsteemi ehk ESA 2010) punktis 20.15 kasutatud mõistet „avalik sekkumine üldiste eeskirjade vormis, mis on kohaldatavad kõigi samas valdkonnas tegutsevate üksuste suhtes“ tuleb mõista laias mõttes, nii et see sisaldab ka spordivaldkonna suuniste (nn „mittesiduvad õigusnormid“) andmise pädevust ning seaduses ette nähtud tunnustamispädevust, millega antakse juriidilise isiku staatus ja spordi valdkonnas tegutsemise õigus, ning mis mõlemad hõlmavad üldiselt kõiki Itaalia riiklikke spordialaliite?

2.

Kas määruse nr 549/2013/EL (ESA 2010) punktis 20.15 määratletud üldist kontrollinäitajat („võime kindlaks määrata institutsionaalse üksuse üldpoliitika või -programm“) tuleb mõista sisuliselt kui võimet suunata, mõjutada ja kujundada kasumitaotluseta üksuse juhtimistegevust või tuleb seda mõista mittetehniliselt, nii et see hõlmab ka muud kui punkti 20.15 alapunktides a, b, c, d ja e nimetatud konkreetsete kontrollinäitajatega määratletud välise järelevalve pädevust (näiteks eelarve kinnitamise, audiitorite määramise, põhikirjade ning teatud tüüpi eeskirjade kinnitamise, spordivaldkonnas suuniste andmise või spordiorganisatsioonina tunnustamise pädevust)?

3.

Kas määruse nr 549/2013/EL (ESA 2010) punkti 20.15 kohaselt koostoimes punktidega 4.125 ja 4.126 võib avaliku sektori kontrolli olemasolu või selle puudumise tuvastamisel võtta arvesse liikmemakse, täpsemalt, kas nende liikmemaksude suur summa koos muude omatuludega võib konkreetse juhtumi eripära silmas pidades anda tunnistust kasumitaotluseta üksuse märkimisväärsest enesemääramisvõimest?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, lk 1).


Top