Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0606

Kohtuasi C-606/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 20. oktoobril 2017 – IBA Molecular Italy Srl versus Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

OJ C 22, 22.1.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 20. oktoobril 2017 – IBA Molecular Italy Srl versus Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

(Kohtuasi C-606/17)

(2018/C 022/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: IBA Molecular Italy Srl

Vastustajad: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute alaste õigusnormide, eriti direktiivi 2004/18/EÜ (1) artiklite 1 ja 2 kohaldamisala hõlmab ka keerukaid tehinguid, millega avaliku sektori hankija soovib anda teatavale ettevõtjale ilma hankemenetlust korraldamata sihtrahastuse, mis antakse tervenisti toodete valmistamiseks, mis on mõeldud ilma edasist hankemenetlust korraldamata tasuta tarnimiseks eri asutustele, kes on vabastatud mis tahes tasu maksmisest eelnimetatud tarnijale; ning kas järelikult on liikmesriigi õigusnormid, mis võimaldavad anda ilma hankemenetluseta sihtrahastust toodete valmistamiseks, mis on mõeldud ilma edasist hankemenetlust korraldamata tarnimiseks eri asutustele, kes on vabastatud mis tahes tasu maksmisest eelnimetatud tarnijale, eelviidatud Euroopa normidega vastuolus?

2.

Kas liikmesriigi õigusnormid, mis – võrdsustades „võrdväärseks tunnistatud“ erahaiglad avalik-õiguslike haiglatega sel teel, et liidavad nad riikliku tervishoiuplaneerimissüsteemiga, mida reguleerivad spetsiaalsed lepingud, mis erinevad tavalistest akrediteerimissuhetest teiste tervishoiuteenuste osutamise süsteemis osalevate eraõiguslike isikutega, ilma et avalik-õigusliku asutuse tunnustamiseks nõutavad tingimused ja sisehanke (in house providing) mudelile vastava otselepingu sõlmimise eeltingimused oleks täidetud – jätavad need erahaiglad liikmesriigi enda ja Euroopa hankenormide kohaldamisalast välja, isegi juhul, mil sellistele isikutele antakse ülesanne valmistada teatavaid meditsiinilise tegevuse jaoks vajalikke tooteid ning need avalik-õiguslikele tervishoiuasutustele tasuta tarnida, mille eest nad saavad ühtlasi selleks tarnimiseks vajalikku avalikku rahastust, on Euroopa ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute alaste õigusnormide, eriti direktiivi 2004/18/EÜ artiklite 1 ja 2 ning EL lepingu artiklitega 49, 56, 105 jj vastuolus?


(1)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 31. märts 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114, ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).


Top