Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0589

Kohtuasi C-589/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) 10. oktoobril 2017 – Prenatal S.A. versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) 10. oktoobril 2017 – Prenatal S.A. versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

(Kohtuasi C-589/17)

(2018/C 022/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Prenatal S.A.

Vastustaja: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas komisjoni 3. novembri 2008. aasta otsus K(2008) 6317 lõplik, millega tuvastatakse, et tuleb teha imporditollimaksu järelarvestuskanne ja et nende tollimaksude vähendamine ei ole konkreetsel juhul Jamaicalt pärinevatena deklareeritud tekstiilitoodete importimise suhtes õigustatud (juhtum REM 03/07), on vastuolus liidu õigusega, eriti ühenduse tolliseadustiku artikli 220 lõike 2 punktiga b ja artikliga 239?

2.

Kui võla vähendamise taotlemise korral komisjon teatab otsusest, et juhtum on faktiliselt ja õiguslikult sarnane tema poolt juba lahendatud varasema juhtumiga, või otsusest, et sarnase juhtumi lahendamine on pooleli, kas siis tuleb pidada niisuguseid otsuseid selle liikmesriigi ametiasutuste jaoks, kus võla vähendamist taotletakse, juriidiliselt siduva sisuga aktiks, mille peale seega saab kaebuse esitada isik, kes taotleb võla vähendamist (nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1), artikkel 239) või arvestuskande mitte tegemist (viidatud ühenduse tolliseadustiku artikli 220 lõike 2 punkt b)?

3.

Juhul kui seda ei loeta juriidiliselt siduva sisuga komisjoni otsuseks, kas sel juhul on liikmesriigi ametiasutuse ülesanne hinnata, kas juhtumis esinevad faktiliselt ja õiguslikult sarnased asjaolud?

4.

Kui vastus on jaatav – ja niisugune analüüs on tehtud ja jõutud järeldusele, et niisuguseid asjaolusid ei esine –, kas siis tuleb kohaldada komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (2), artikli 905 lõiget 1 ja seega komisjon peab tegema niisuguste liikmesriigi ametiasutuste jaoks juriidiliselt siduva sisuga otsuse?


(1)  EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.

(2)  EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3.


Top