Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0224

Kohtuasi C-224/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. novembri 2017. aasta otsus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) versus Nachalnik na Mitnitsa Burgas (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Välistransiit — Kauba autovedu TIR-märkmiku alusel — ELTL artikkel 267 — Euroopa Kohtu pädevus tõlgendada TIR-konventsiooni artikleid 8 ja 11 — TIR-veoetapi lõpetamata jätmine — Garantiiühingu vastutus — TIR-konventsiooni artikli 8 lõige 7 — Kohustus nõuda võimaluste piires tasumist selleks vahetult kohustatud isikult või isikutelt enne garantiiühingule nõude esitamist — TIR-konventsiooni selgitavad märkused — Määrus (EMÜ) nr 2454/93 — Artikli 457 lõige 2 — Ühenduse tolliseadustik — Artiklid 203 ja 213 — Isikud, kes kauba omandasid või seda valdasid ja kes teadsid või oleksid pidanud teadma, et see on tollijärelevalve alt välja viidud)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 22. novembri 2017. aasta otsus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) versus Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Kohtuasi C-224/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tolliliit - Välistransiit - Kauba autovedu TIR-märkmiku alusel - ELTL artikkel 267 - Euroopa Kohtu pädevus tõlgendada TIR-konventsiooni artikleid 8 ja 11 - TIR-veoetapi lõpetamata jätmine - Garantiiühingu vastutus - TIR-konventsiooni artikli 8 lõige 7 - Kohustus nõuda võimaluste piires tasumist selleks vahetult kohustatud isikult või isikutelt enne garantiiühingule nõude esitamist - TIR-konventsiooni selgitavad märkused - Määrus (EMÜ) nr 2454/93 - Artikli 457 lõige 2 - Ühenduse tolliseadustik - Artiklid 203 ja 213 - Isikud, kes kauba omandasid või seda valdasid ja kes teadsid või oleksid pidanud teadma, et see on tollijärelevalve alt välja viidud))

(2018/C 022/09)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

Kostja: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Resolutsioon

1.

Euroopa Kohus on pädev tegema eelotsuse 14. novembril 1975 Genfis alla kirjutatud tollikonventsiooni TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta, mis on Euroopa Majandusühenduse nimel heaks kiidetud nõukogu 25. juuli 1978. aasta määrusega (EMÜ) nr 2112/78 ja mis on muudetud ning konsolideeritud kujul avaldatud nõukogu 28. mai 2009. aasta otsuses 2009/477/EÜ, artiklite 8 ja 11 tõlgendamise küsimuses.

2.

Tollikonventsiooni TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta, mis on Euroopa Majandusühenduse nimel heaks kiidetud määrusega nr 2112/78 ja mis on muudetud ning konsolideeritud kujul avaldatud otsuses 2009/477, artikli 8 lõiget 7 tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras, millega on tegemist põhikohtuasjas, on toll täitnud sellest sättest tuleneva kohustuse nõuda võimaluste piires asjaomase imporditollimaksu ja muude impordimaksude tasumist TIR-märkmiku valdajalt, kes on selle summa tasumiseks vahetult kohustatud isik, enne garantiiühingule nõude esitamist.

3.

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, mida on muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1791/2006, artikli 203 lõike 3 kolmandat taanet ja artiklit 213 tuleb tõlgendada nii, et asjaolust, et kaubasaaja omandas kauba või valdab kaupa, mille vedu on talle teadaolevalt toimunud TIR-märkmiku alusel, ja tõigast, et ei ole tuvastatud, et see kaup oleks sihttolliasutuses esitatud ja deklareeritud, ei piisa iseenesest järelduse tegemiseks, et see kaubasaaja teadis või oleks pidanud teadma, et kaup on tollijärelevalve alt välja viidud esimesena nimetatud sätte tähenduses, nii et teda tuleb pidada tollivõla osas solidaarvõlgnikuks vastavalt teisena nimetatud sättele.


(1)  ELT C 243, 4.7.2016.


Top