Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0671

Kohtuasi C-671/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. novembri 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Président de l’Autorité de la concurrence versus Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — ELTL artikkel 42 — Määrus (EÜ) nr 2200/96 — Määrus (EÜ) nr 1182/2007 — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Konkurentsivastane tegevus — ELTL artikkel 101 — Määrus nr 26 — Määrus (EÜ) nr 1184/2006 — Tootjaorganisatsioonid — Tootjaorganisatsioonide liidud — Nende organisatsioonide ja liitude ülesanded — Minimaalsete müügihindade kindlaksmääramine — Turuleviidavate koguste kooskõlastamine — Strateegilise teabe vahetamine — Prantsusmaa endiiviaturg)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. novembri 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Président de l’Autorité de la concurrence versus Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt

(Kohtuasi C-671/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine põllumajanduspoliitika - ELTL artikkel 42 - Määrus (EÜ) nr 2200/96 - Määrus (EÜ) nr 1182/2007 - Määrus (EÜ) nr 1234/2007 - Konkurentsivastane tegevus - ELTL artikkel 101 - Määrus nr 26 - Määrus (EÜ) nr 1184/2006 - Tootjaorganisatsioonid - Tootjaorganisatsioonide liidud - Nende organisatsioonide ja liitude ülesanded - Minimaalsete müügihindade kindlaksmääramine - Turuleviidavate koguste kooskõlastamine - Strateegilise teabe vahetamine - Prantsusmaa endiiviaturg))

(2018/C 022/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Président de l’Autorité de la concurrence

Vastustajad: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, varem Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord SAS, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Resolutsioon

ELTL artiklit 101 koosmõjus nõukogu 4. aprilli 1962. aasta määruse nr 26 (millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes) artikliga 2, nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta artikli 11 lõikega 1, nõukogu 24. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1184/2006, millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes (muudetud nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007) artikliga 2, nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96, artikli 3 lõikega 1 ning määruse nr 1234/2007 (muudetud nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 491/2009) artikli 122 esimese lõigu ning artiklitega 175 ja 176 tuleb tõlgendada nii, et:

selline tegevus, mis seisneb minimaalsete müügihindade kollektiivses kindlaksmääramises, turuleviidavate koguste kooskõlastamises või strateegilise teabe vahetamises, nagu põhikohtuasjas, ei saa ELTL artikli 101 lõikes 1 ette nähtud kartellikokkulepete keelu alt välja jääda, kui selles on kokku lepitud erinevate tootjaorganisatsioonide või tootjaorganisatsioonide liitude vahel ning hõlmates üksusi, mida liikmesriik ei ole tunnustanud asjaomase turu ühise korralduse raames liidu seadusandja määratletud eesmärgi täitmiseks, näiteks kutseühendused, millel ei ole Euroopa Liidu õigusnormide tähenduses tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu või tootmisharudevahelise organisatsiooni staatust, ja

selline tegevus, mis seisneb hindade või turuleviidavate koguste või strateegilise teabe vahetamise kooskõlastamises, nagu põhikohtuasjas, võib ELTL artikli 101 lõikes 1 ette nähtud kartellikokkulepete keelu alt välja jääda, kui selles on kokku lepitud liikmesriigi poolt tunnustatud sama tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu liikmete vahel ja kui see on rangelt vajalik kooskõlas Euroopa Liidu õigusnormidega asjaomasele tootjaorganisatsioonile või tootjaorganisatsiooni liidule püstitatud eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks.


(1)  ELT C 90, 7.3.2016.


Top