Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0056

Kohtuasi T-56/17: 27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – PO jt versus Euroopa välisteenistus

OJ C 112, 10.4.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/39


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – PO jt versus Euroopa välisteenistus

(Kohtuasi T-56/17)

(2017/C 112/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: PO, PP, PQ (esindajad: advokaadid N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada

15. aprillil 2016 avaldatud otsus, millega muudeti ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate õigusi ja kohustusi seoses õppetoetustega („education allowances“) – „Rights and obligations of officials, temporary and contract agents: Education Allowances“;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjenduseks seitse väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa välisteenistuse (SEAE) 15. aprilli 2016. aasta otsus (edaspidi „vaidlustatud otsus“) on ebaseaduslik, kuna see on väidetavalt vastu võetud ametnike personalieeskirjade X lisa artikli 1 ning nimetatud eeskirjade artikli 110 sätteid rikkudes, kusjuures Euroopa välisteenistusel puuduvad üldised rakendussätted.

Hagejad väidavad ka, et nende vaidlustatud otsuse peale esitatud kaebuse tagasilükkamine on täielikult põhjendamata.

2.

Teine väide, et enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist ei korraldatud sotsiaaldialoogi, mis rikub Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 27.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ametnike ja teenistujate omandatud õigusi, kes on olnud mitu aastat ametis ja kelle lapsed on samuti paar aastat juba koolis käinud. See rikkumine tuleneb vaidlustatud otsusest osas, milles sellega muudetakse varem kehtestatud süsteemi, milles valdav osa ametnikest ja teenistujatest, kes taotlesid täiendavat hüvitamist, said täielikku hüvitist nende kulude eest, mis ületab personalieeskirjadest tulenevat ülemmäära.

4.

Neljas väide, et on rikutud ettenähtavuse, õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtteid ning hea halduse põhimõtet, mis tuleneb vaidlustatud otsusest eelkõige osas, milles see näeb ette üleminekumeetme ainult aastaks, ja et selliselt vastu võetud uus hüvitamise kord on kehtestatud neile ametnikele ja teenistujatele, kes nende vastuvõtmise ajal on ametikohal tööl.

5.

Viies väide, et erinevaid huve ja proportsionaalsuse põhimõtte tagamise vajadust ei ole omavahel kaalutud, mis on viga vaidlustatud otsuses, mille ainus eesmärk on vähendada õppekulude täiendava hüvitamise finantsmõju, samas kui Euroopa välisteenistus oleks võinud sellise eesmärgi saavutamiseks eelistada muid meetmeid, rikkumata oma personali õigusi. Kostja on niisiis valinud lahenduse, mis väidetavalt rikub tema ametnike ja teenistujate õigusi kõige rohkem.

6.

Kuues väide, et on rikutud diskrimineerimiskeelu põhimõtet, kuna vaidlustatud otsuses on väidetavalt tegemist diskrimineerimisega, kuna see kehtestab põhimõtte, et kulud hüvitatakse erinevates delegatsioonides töötavatele ametnikele ja teenistujatele identsetel alustel ning seega on erinevaid olukordi koheldud ühte moodi.

7.

Seitsmes väide, et on tegemist on õiguse perekonnale ja õiguse haridusele rikkumisega, mille Euroopa välisteenistus on väidetavalt toime pannud, kuna vaidlustatud otsuse vastuvõtmise tagajärjel on hagejad kohustatud tegema valiku oma professionaalse elu ja nimetatud põhiõiguste vahel.


Top