Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0048

Kohtuasi C-48/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Madalmaad) 3. veebruaril 2017 – X versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

OJ C 112, 10.4.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Madalmaad) 3. veebruaril 2017 – X versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Kohtuasi C-48/17)

(2017/C 112/34)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: X

Vastustaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Dublini määruse (1) ja varjupaigamenetluste direktiivi (2) eesmärki, sisu ja ulatust arvestades peab palve saajaks olev liikmesriik vastama rakendusmääruse (3) artikli 5 lõikes 2 ette nähtud uuesti läbivaatamise taotlusele kahenädalase tähtaja jooksul?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas siis tuleb rakendusmääruse artikli 5 lõike 2 viimast lauset arvestades kohaldada määruse (EÜ) nr 343/2003 (4) artikli 20 lõike 1 punktis b (nüüd Dublini määruse artikli 25 lõige 1) ette nähtud maksimaalset ühekuulist tähtaega?

3.

Kui vastus esimesele ja teisele küsimusele on eitav, siis kas rakendusmääruse artikli 5 lõikes 2 kasutatud sõna „püüab“ arvestades on palve saajaks oleval liikmesriigil uuesti läbivaatamise taotlusele vastamiseks mõistlik tähtaeg?

4.

Kui palve saajaks olev liikmesriik peab tõepoolest rakendusmääruse artikli 5 lõikes 2 ette nähtud uuesti läbivaatamise taotlusele vastama mõistliku tähtaja jooksul, siis kas pärast seitsme ja poole nädala möödumist, nagu see on põhikohtuasjas, on veel tegu mõistliku tähtajaga? Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis mida tuleb mõistliku tähtaja all mõista?

5.

Kui palve saajaks olev liikmesriik ei vasta uuesti läbivaatamise taotlusele kahenädalase tähtaja ega mõistliku tähtaja jooksul, siis missugused tagajärjed sellega kaasnevad? Kas sel juhul on välismaalase esitatud varjupaigataotluse sisulise läbivaatamise eest vastutav palve esitanud liikmesriik või on selle eest vastutav palve saajaks olev liikmesriik?

6.

Kui tuleb asuda seisukohale, et kuna palve saajaks olev liikmesriik jättis rakendusmääruse artikli 5 lõikes 2 ette nähtud uuesti läbivaatamise taotlusele õigeaegselt vastamata, saab ta varjupaigataotluse sisuliselt läbivaatamise eest vastutavaks, siis millise tähtaja jooksul peab palve esitanud liikmesriik, s.o põhikohtuasjas vastustaja, välismaalast sellest teavitama?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).

(3)  Komisjoni 2. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1560/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT 2003, L 222, lk 3; ELT eriväljaanne 19/06, lk 200).

(4)  Nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT 2003, L 50, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 109).


Top