Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0458

Kohtuasi T-458/16: 28. juulil esitatud hagi – Acquafarm versus komisjon

OJ C 419, 14.11.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/47


28. juulil esitatud hagi – Acquafarm versus komisjon

(Kohtuasi T-458/16)

(2016/C 419/63)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Acquafarm, SL (Huelva, Hispaania) (esindajad: advokaat A. Pérez Moreno)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja esitab Üldkohtule nõude mõista välja hüvitis kahju eest, mis tekitati Gibraleón’is (Huelva) asuvat vesiviljeluskäitist puudutava haldustegevuse puuduliku koordineerimisega, mis põhjustas selle käitise õiguspäraste ootuste jämeda rikkumise, sest talle anti toetust vesiviljelusprojekti rakendamiseks ja samas muutis Euroopa Liit projekti õnnestumise võimatuks, keelates selle liigi ekspordi, mille kasvatamiseks käitis ehitati.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva menetluse hageja on vesiviljeluse alase teadustöö, innovatsiooni ja tööstusarenguga tegelev ettevõtja, mis loodi 2004. aastal, et tööle panna koorikloomade Cherax Cuadricarinatus (Austraalia mageveelangust) kasvatamise ja turustamisega tegelev vesiviljelusfarm. See projekt sai Euroopa Liidult toetust vastavalt komisjoni 26. märtsi 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 498/2007, millega kehtestatakse Euroopa Kalandusfondi käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2007 L 120, lk 1).

Hageja tugineb oma hagis Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 340 ning viitab riigivastutust käsitlevatele Hispaania normidele, Hispaania põhiseaduse artiklile 106 ning avalikku haldust ja üldist haldusmenetlust käsitleva 26. novembri seaduse nr 30/92 artiklitele 139 jj.

Hageja täpsustab selle kohta, et:

Saadud toetus oli mõeldud vesiviljeluse alaseks tegevuseks, kuivõrd selle toetuse najal projekti elluviimisele või investeeringute tegemisele ei ole takistusi tehtud.

Kui projekt oli lõplikus rakendusfaasis, sai ettevõtja Austraalialt teate, et kasvatatava liigi Euroopa Liitu importimine ei ole võimalik vastavalt komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrusele nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse vektorliikide loetelu (ELT 2008 L 333, lk 41).

Neil asjaoludel on ettevõtjale tekkinud mitut erinevat tüüpi kahju, mille kohta ta on esitanud ka tõendid; kahjusumma ulatub viie miljoni euroni.


Top